Aanpak

Zowel ouders als school vinden seksualiteit vaak een moeilijk onderdeel van de opvoeding. Juist bij dit onderwerp is het belangrijk dat ouders en school samen aan de opvoeding van kinderen werken.

Daarom heeft Driestar onderwijsadvies rondom dit onderwerp een methode en scholingen zowel voor ouders als voor scholen uitgewerkt. Rondom de methode Wonderlijk Gemaakt verzorgt Driestar onderwijsadvies ouderavonden en teamscholingen over seksuele vorming.

Waarom seksuele vorming bij kinderen?

Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben kinderen een voorbeeld en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen hen de juiste richting wijzen. Aandacht voor seksuele vorming is ook belangrijk omdat seksualiteit omringd kan worden door zoveel gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God zo ontzagwekkend mooi en intiem bedoeld is.

Waarom seksuele vorming op school?

Op een zuivere en normale manier over deze onderwerpen met leeftijdgenoten leren te praten. Dat is wat kinderen op school onder leiding van de leerkracht doen. Thuis heeft de ouder alleen zijn eigen kind(eren) en op straat is er weinig sturing van volwassenen. Belangrijke onderwerpen en vaardigheden moeten regelmatig herhaald en geoefend worden om ze goed te leren. Dit kan op school op een natuurlijke manier gedaan worden. De basisschool is een goede plek voor toerusting en voorlichting voordat kinderen naar de middelbare school gaan, omdat vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen. Niet in alle gezinnen komt seksualiteit (goed) aan de orde. Weerbaarheid versterken van kinderen en hen helpen om hulp te vragen als ze geen veilige thuissituatie hebben of zelfs misbruikt worden, gebeurt door de aandacht voor seksuele vorming op school.