Interactie doorzien, hanteren en beïnvloeden

Begeleiders (orthopedagogen/ psychologen) hebben te maken met leerlingen, docenten, ouders en of andere opvoeders. In deze training wordt met name ingestoken op de interactie tussen de leerlingbegeleider en de leerling en of hun docenten.

In die leerlingbegeleiding stuit de begeleider vaak op groepsdynamische aspecten die invloed hebben op het functioneren van de leerling. Kennis van groepsdynamische aspecten en hierin adequaat kunnen interveniëren is voor de begeleider van belang. Daarbij is het inzetten van zichzelf als instrument in de leerlingbegeleiding van grote waarde. Hierbij wordt zicht verkregen op de eigen persoon en ingezette interactiestijlen in relatie tot die van de ander. Uiteindelijk doel is een sensitieve, responsieve houding in de leerlingbegeleiding in een veilig en werkzaam therapeutisch klimaat.

Praktische informatie

  • Duur van scholing: 8 contacturen
  • Investering: 12 uur, waarvan 8 contacturen, 3 uur literatuurstudie en 1 casusbeschrijving
  • Wijze van kennisoverdracht: interactieve opzet met eigen casuïstiek en rollenspel
  • Kosten: 395 euro, incl. studiemateriaal en lunch
  • Locatie: Gouda
  • Datum: 7 mei 2020
  • Deze scholing gaat door bij voldoende deelnemers
  • Accreditatie informatie: NVO/NIP  punten nog onbekend (in proces van accreditatie)

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen kun je contact openmen met: Drs. M.J.A. Nijsse, GZ-psycholoog.

>> Klik hier om je aan te melden voor deze scholing.