Advies

Driestar educatief is een christelijke organisatie met ruime kennis en ervaring op het snijvlak van onderwijs, zorg en identiteit. Driestar educatief adviseert gemeenten, centra voor jeugd en gezin en sociale teams op deze onderwerpen.
 Ons advies is maatwerk! Als jouw gemeente of sociaal team een andere vraag heeft, kun je contact met ons opnemen over de mogelijkheden.
 

Jeugdhulp en identiteit

Voorbeelden van adviesthema’s zijn:
  • Samenwerking gemeente en kerk
  • Omgaan met reformatorische ouders
  • Omgaan met zorgmijding in besloten gemeenschappen
 

Zorgmijding voorkomen

Met de Toolbox Drempels slechten kan de aansluiting tussen hulpaanbieders en hulpvragers geoptimaliseerd worden. Met name in situaties waarin er sprake is van zorgmijding, gekoppeld aan een cultuur van min of meer besloten gemeenschappen.

>> Lees meer
 

Ouderbetrokkenheid

Driestar onderwijsadvies is een ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid (EPO) en denkt graag mee over het vergroten van de ouderbetrokkenheid in jeugdhulptrajecten, maar ook binnen kinderopvangcentra, peuterspeelzalen of scholen in jouw gemeente. Onze onderwijsadviseurs verzorgen diverse trainingen en ouderavonden rondom dit thema.

>> Lees meer

 

Voor-en vroegschoolse educatie

Advies gemeentelijk beleid 

Veel peuterspeelzalen zijn gebaat bij begeleiding van beleidsontwikkeling. De adviseurs van Driestar onderwijsadvies denken mee met gemeenten en peuterspeelzalen bij het maken van plannen van aanpak of bij veranderingsplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de veranderingen rondom de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

VVE-certificering

Het is verplicht voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die VVE aanbieden dat zij VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers in dienst hebben. Driestar educatief verzorgt ook scholingen rondom VVE-certificering van pedagogisch medewerkers.

>> Lees meer

VVE-programma’s 

Driestar onderwijsadvies biedt training aan in twee VVE-programma’s: ‘Doe meer met Bas’ en ‘Startblokken van basisontwikkeling’.
 
>> Lees meer
 

Brede school

De brede school is in opmars. Wanneer je een brede school wilt realiseren in je gemeente krijg je te maken met verschillende partijen.

Driestar onderwijsadvies biedt onder andere advies rondom beleidsvraagstukken, begeleiding bij gesprekken tussen de verschillende partijen en het opstellen van een plan van aanpak om de brede school te realiseren.
Driestar onderwijsadvies gaat in de begeleiding uit van vijf pijlers van de brede school: samenwerking, leerverrijking, ouderbetrokkenheid, VVE en zorg.
 
Neem contact met ons op voor meer informatie!