ZIEN! Leerling so/vso en groep 1-4 vernieuwd en samengevoegd Geplaatst op 6 maart 2018

Een aangepaste versie van de ZIEN!-vragenlijsten voor de groepen 1-4 werd gebruikt binnen het (v)so. Deze vragenlijsten zijn nu samengevoegd tot één versie die geschikt is voor beide doelgroepen, met vernieuwde inhoud en een nieuwe naam. Voor het (v)so kan deze gebruikt worden voor de monitoring sociale veiligheid!

De wijzigingen hebben allereerst betrekking op de naam: deze is nu ZIEN! Leerling 1-16 Leer- en leefklimaat. De stellingen voor Veiligheidsbeleving zijn daar nog steeds in te vinden. De wijzigingen in de inhoud hebben vooral betrekking op de formulering. Deze is zo aangepast dat de stellingen geschikt zijn voor beide doelgroepen. Daarnaast zijn er een aantal stellingen toegevoegd, en bij Veiligheidsbeleving 4 stellingen verwijderd. Dit in navolging van de vragenlijst voor groep 5-8, waarvoor uit onderzoek bleek dat de vier overgebleven stellingen het beste Veiligheidsbeleving meten.
 
Ook de vragenlijst Sociale vaardigheden is vernieuwd. De documenten daarvoor zijn al beschikbaar, bij het invoeren van de resultaten in ParnasSys worden de wijzigingen zeer binnenkort doorgevoerd.

Monitoring

Een van de aanleidingen voor het aanpassen van de vragenlijsten is dat de vragenlijst Leer- en leefklimaat goedgekeurd is als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid voor de doelgroep (v)so. De inspectie heeft hiervoor toestemming gegeven. Meer daarover lees je in dit artikel.

Hoe werkt het?

Zoals gebruikelijk in de lagere groepen en in het so/vso vullen de leerlingen de vragenlijsten op papier in. Alle benodigde documenten zijn aangepast en vind je zoals eerder ook het geval was onder ‘Informatief’ in het startscherm van ZIEN!. Ze staan nu onder het nieuwe kopje ‘ZIEN! Leerling 1-16 (so/vso en 1-4)’. Ook vind je daar de vernieuwde gebruikshandleiding bij deze vragenlijst! In deze handleiding vind je de precieze stappen hoe je als de resultaten in ParnasSys invoert en hoe je de overzichten opvraagt, maar ook een toelichting op hoe je de vragenlijst af kunt nemen.

Meer nieuws

  • Projectkoffers met korting

   Van 10 tot en met 14 december is het de 'week van de mediatheek'. Doe je als abonnee in deze week een aanvraag voor een projectkoffer, dan vinden wij dat heel leuk, maar het kan voor jou ook extra voordelig zijn.

  • Eenvoudig experimenteren met elektronica

   Elektriciteit is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch ervaren veel leerkrachten een drempel om met elektriciteit aan de slag te gaan in de klas. Ze denken misschien dat ze daar zelf niet technisch genoeg voor zijn.

  • ParnasSys en Konnect verbinden kinderopvang en basisonderwijs

   ParnasSys en Konnect kiezen voor samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs. Beide partijen verbinden hun systemen, waarmee ze het delen van kennis, de overdracht van kinderopvang naar het basisonderwijs en het stimuleren van talent gemakkelijker maken.

  • Vijf tips in de begeleiding van niet-Nederlandse kinderen in de klas

   Een niet-Nederlands kind in je klas kan voor je gevoel soms lastig zijn. Want hoe begeleid je deze kinderen als ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken? Op basis van het onderzoek naar werkzame factoren in de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs, geven we je vijf belangrijke conclusies.

  • Student Engels presenteert onderzoek op internationaal congres

   Invidividueel vrij lezen tijdens iedere Engelse les verbetert de leesvaardigheid van leerlingen. Henk Bakker, inmiddels alumnus van de tweedegraadsopleiding Engels, presenteerde zijn onderzoek hieraan tijdens een internationale conferentie bij de universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).