ZIEN! Leerling so/vso en groep 1-4 vernieuwd en samengevoegd 6 maart 2018

Een aangepaste versie van de ZIEN!-vragenlijsten voor de groepen 1-4 werd gebruikt binnen het (v)so. Deze vragenlijsten zijn nu samengevoegd tot één versie die geschikt is voor beide doelgroepen, met vernieuwde inhoud en een nieuwe naam. Voor het (v)so kan deze gebruikt worden voor de monitoring sociale veiligheid!

De wijzigingen hebben allereerst betrekking op de naam: deze is nu ZIEN! Leerling 1-16 Leer- en leefklimaat. De stellingen voor Veiligheidsbeleving zijn daar nog steeds in te vinden. De wijzigingen in de inhoud hebben vooral betrekking op de formulering. Deze is zo aangepast dat de stellingen geschikt zijn voor beide doelgroepen. Daarnaast zijn er een aantal stellingen toegevoegd, en bij Veiligheidsbeleving 4 stellingen verwijderd. Dit in navolging van de vragenlijst voor groep 5-8, waarvoor uit onderzoek bleek dat de vier overgebleven stellingen het beste Veiligheidsbeleving meten.
 
Ook de vragenlijst Sociale vaardigheden is vernieuwd. De documenten daarvoor zijn al beschikbaar, bij het invoeren van de resultaten in ParnasSys worden de wijzigingen zeer binnenkort doorgevoerd.

Monitoring

Een van de aanleidingen voor het aanpassen van de vragenlijsten is dat de vragenlijst Leer- en leefklimaat goedgekeurd is als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid voor de doelgroep (v)so. De inspectie heeft hiervoor toestemming gegeven. Meer daarover lees je in dit artikel.

Hoe werkt het?

Zoals gebruikelijk in de lagere groepen en in het so/vso vullen de leerlingen de vragenlijsten op papier in. Alle benodigde documenten zijn aangepast en vind je zoals eerder ook het geval was onder ‘Informatief’ in het startscherm van ZIEN!. Ze staan nu onder het nieuwe kopje ‘ZIEN! Leerling 1-16 (so/vso en 1-4)’. Ook vind je daar de vernieuwde gebruikshandleiding bij deze vragenlijst! In deze handleiding vind je de precieze stappen hoe je als de resultaten in ParnasSys invoert en hoe je de overzichten opvraagt, maar ook een toelichting op hoe je de vragenlijst af kunt nemen.

Meer nieuws

  • Datum ontmoetingsavond in Goes gewijzigd naar donderdag 31 mei

   In een van de regio’s in de datum van de ontmoetingsavond voor gezin, kerk en school gewijzigd. De avond in Goes is op donderdag 31 mei en niet op 29 april, zoals we eerder communiceerden. Als u zich al opgegeven heeft voor deze avond, ontvangt u hierover persoonlijk bericht.

  • Tip voor ouders: symposium mediaopvoeding

   Speciaal voor christelijke opvoeders organiseren Stichting Mediawijzer en Driestar onderwijsadvies op vrijdag 13 april een bezinningsavond over mediaopvoeding. Wil je de ouders die bij school betrokken zijn namens ons uitnodigen voor dit symposium?

  • Numicon: gebruiken of niet gebruiken?

   In enkele regio’s hoor je op scholen nogal eens de naam Numicon vallen. Numicon is een heel speciaal rekenprogramma. Inderdaad ‘heel speciaal’, want het is totaal anders dan wat we gewend zijn. Vraag is dan vaak: raden jullie deze aanpak met de bijbehorende materialen aan of niet?

  • Terugblik studiemiddag jeugdliteratuur

   Vanaf half twee komen ruim vijftig vo-docenten Nederlands het Klooster in Woerden binnenlopen voor de studiemiddag jeugdliteratuur. Velen van hen zijn oud-studenten van de lerarenopleiding van Driestar hogeschool. Naast het studiekarakter van deze middag heerst er dan ook een echte reüniesfeer.

  • Geef toestemming om de monitorgegevens sociale veiligheid uit ZIEN! te delen met de inspectie

   Je kunt de leerlingvragenlijsten van ZIEN! voor groep 5-8 gebruiken om te voldoen aan de monitoringsplicht. De inspectie wil de gegevens graag geautomatiseerd van je school hebben. Belangrijk: daarvoor moet je elk jaar zelf toestemming geven in ParnasSys! Je leest hier hoe dat moet.