ZIEN! in het so/vso: normering op basis van ruwe scores 1 juni 2017

Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt ZIEN! gebruikt. Speciaal voor deze doelgroep is er een vragenlijst beschikbaar onder de naam ‘ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm)’, waarbij een specifieke normering is vastgesteld. Lees hier hoe dat werkt.

Wat is anders?

De stellingen en toelichtingen van de nieuwe lijst zijn grotendeels hetzelfde als die van de vragenlijsten voor groep 1-4. Er zijn een aantal kleine aanpassingen zodat de stellingen en toelichtingen ook voor leerlingen die niet (goed) kunnen spreken ingevuld kunnen worden. De antwoordopties zijn vastgesteld op 1-2-3-4. De betekenis hiervan vind je in dit document met de stellingen en toelichtingen onder Informatief > ZIEN! voor so/vso.

Normering

De normering van de leerkrachtvragenlijsten voor groep leerjaar 1-4 en leerjaar 5-8 is gebaseerd op gegevens van leerlingen uit het regulier basisonderwijs. Deze normering is echter niet per definitie hetzelfde voor het so/vso. Om deze reden is een normering bepaald die gebaseerd is op ruwe scores en waaraan een kleur is gekoppeld. Heeft een leerling gemiddeld op alle vier de stellingen van een categorie 2 punten? Dan is het vakje oranje met 200 erin. Idem voor gemiddeld een 3, dan is het een groen vakje met 300.

Vergelijking met streefdoelen per leerroute

Het advies is dat iedere school per leerroute die wordt gehanteerd, streefdoelen bepaalt. Veel scholen gebruiken de volgende ambities:

 
Doordat de normering van deze ZIEN!-versie is gebaseerd op grond van de ruwe scores, kun je heel snel zien of een leerling de streefdoelen heeft gehaald. Heeft een leerling een hogere leerroute? Dan wil je dat alle vaardigheden minimaal met een groen vakje getoond worden. Heeft de leerling een lagere leerroute? Dan ben je mogelijk tevreden met een oranje vakje.

Digitaal registreren

Inmiddels is de aangepaste versie voor het so en vso ook digitaal te registreren in ZIEN!. Je vindt deze bij de observatielijsten via het tabje begeleiding. De vragenlijst heet ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm). Ons advies is om deze versie pas na de zomervakantie te gebruiken, omdat de overzichten naar verwachting vanaf oktober klaar zijn. Dan kunnen de resultaten van deze versie ook getoond worden op de groepskaart.

Handelingssuggesties

Net als bij de andere ZIEN!-vragenlijsten komen er ook voor deze versie documenten beschikbaar waarin handelingssuggesties staan. Dit zullen de documenten zijn die relevant zijn voor de doelgroep so/vso.

Zijn jullie een so/vso-school en gebruik je nog geen ZIEN!? Lees dan hier meer over de mogelijkheden. Onze onderwijsadviseur Bertine Haverhals geeft graag antwoord op je vragen! 

Meer nieuws

  • Conference Challenges of Ethical Leadership

   Leiders van maatschappelijke organisaties: welkom op de conferentie van donderdag 3 tot en met 5 oktober 2019 in Leuven. Het thema is: The Challenges of Ethical Leadership: Wisdom from the Protestant Tradition.

  • Veiligheid monitoren met Zien!: geef toestemming voor de uitwisseling

   Zien! Leerling 5-8 mag je gebruiken als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. Let op: het is belangrijk dat je vóór 1 juli 2019 toestemming geeft voor de uitwisseling van jullie gegevens met de inspectie!

  • Update groepskaart ParnasSys

   Gebruik je de groepskaart in ParnasSys voor het volgen en plannen van je onderwijs? Dan is er goed nieuws! De groepskaart is per 15 mei vernieuwd; nieuwe look, maar ook nieuwe mogelijkheden.

  • Nieuwe data Zien!-experttrajecten

   In twee dagen alles leren over het werken met Zien! en het begeleiden van je team daarin. Dat kan met het experttraject van Zien!

  • Datum literatuurstudiemiddag bekend

   Jaarlijks organiseren we een literatuurstudiemiddag voor alle liefhebbers van literatuur. Volgend cursusjaar zal dit zijn op vrijdagmiddag 27 september.