ZIEN! in het so/vso: normering op basis van ruwe scores 1 juni 2017

Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt ZIEN! gebruikt. Speciaal voor deze doelgroep is er een vragenlijst beschikbaar onder de naam ‘ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm)’, waarbij een specifieke normering is vastgesteld. Lees hier hoe dat werkt.

Wat is anders?

De stellingen en toelichtingen van de nieuwe lijst zijn grotendeels hetzelfde als die van de vragenlijsten voor groep 1-4. Er zijn een aantal kleine aanpassingen zodat de stellingen en toelichtingen ook voor leerlingen die niet (goed) kunnen spreken ingevuld kunnen worden. De antwoordopties zijn vastgesteld op 1-2-3-4. De betekenis hiervan vind je in dit document met de stellingen en toelichtingen onder Informatief > ZIEN! voor so/vso.

Normering

De normering van de leerkrachtvragenlijsten voor groep leerjaar 1-4 en leerjaar 5-8 is gebaseerd op gegevens van leerlingen uit het regulier basisonderwijs. Deze normering is echter niet per definitie hetzelfde voor het so/vso. Om deze reden is een normering bepaald die gebaseerd is op ruwe scores en waaraan een kleur is gekoppeld. Heeft een leerling gemiddeld op alle vier de stellingen van een categorie 2 punten? Dan is het vakje oranje met 200 erin. Idem voor gemiddeld een 3, dan is het een groen vakje met 300.

Vergelijking met streefdoelen per leerroute

Het advies is dat iedere school per leerroute die wordt gehanteerd, streefdoelen bepaalt. Veel scholen gebruiken de volgende ambities:

 
Doordat de normering van deze ZIEN!-versie is gebaseerd op grond van de ruwe scores, kun je heel snel zien of een leerling de streefdoelen heeft gehaald. Heeft een leerling een hogere leerroute? Dan wil je dat alle vaardigheden minimaal met een groen vakje getoond worden. Heeft de leerling een lagere leerroute? Dan ben je mogelijk tevreden met een oranje vakje.

Digitaal registreren

Inmiddels is de aangepaste versie voor het so en vso ook digitaal te registreren in ZIEN!. Je vindt deze bij de observatielijsten via het tabje begeleiding. De vragenlijst heet ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm). Ons advies is om deze versie pas na de zomervakantie te gebruiken, omdat de overzichten naar verwachting vanaf oktober klaar zijn. Dan kunnen de resultaten van deze versie ook getoond worden op de groepskaart.

Handelingssuggesties

Net als bij de andere ZIEN!-vragenlijsten komen er ook voor deze versie documenten beschikbaar waarin handelingssuggesties staan. Dit zullen de documenten zijn die relevant zijn voor de doelgroep so/vso.

Zijn jullie een so/vso-school en gebruik je nog geen ZIEN!? Lees dan hier meer over de mogelijkheden. Onze onderwijsadviseur Bertine Haverhals geeft graag antwoord op je vragen! 

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.