ZIEN! en het nieuwe inspectiekader Geplaatst op 27 november 2017

Per 1 augustus 2017 is het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs in werking getreden. Dat beschrijft hoe het toezicht op het onderwijs wordt ingericht. ZIEN! kun je bij meerdere onderdelen hieruit inzetten!

De inspectie gebruikt een waarderingskader met vijf kwaliteitsgebieden:

  • Onderwijsproces(OP)
  • Schoolklimaat(SK)
  • Onderwijsresultaten(OR)
  • Kwaliteitszorg en ambitie(KA)
  • Financieel beheer(FB)
Elk kwaliteitsgebied is onderverdeeld in standaarden.

In het nieuwe inspectiekader wordt een onderscheid gemaakt, grofweg tussen wat een school moet (basiskwaliteit) en wat een school mag en zelf wil (eigen aspecten van kwaliteit). ZIEN! kan zowel bijdragen aan de basiskwaliteit als aan de eigen aspecten van de kwaliteit.
Hoe ZIEN! benut kan worden per standaard van de inspectie hebben we voor je op een rij gezet.
      
>> Download overzicht ZIEN! en inspectie (pdf)

Handreiking

Eén van de inspectie-eisen is het beschrijven van de sociale competenties die je wilt nastreven als school. Daarvoor kun je gebruik maken van ZIEN!. We schreven een handreiking hoe je dit kunt doen. Meer hierover lees je in dit artikel, dat eerder verscheen.

>> Download beleidsnotitie sociale compententies (pdf)

Schoolkeuzes

Als school kun je dit document gebruiken en aanpassen aan je eigen werkwijze, om je zo te verantwoorden naar de inspectie wat betreft het sociaal-emotioneel functioneren op school. Het nieuwe onderzoekskader biedt vele mogelijkheden om als school keuzes te maken over de inrichting van het onderwijs. ZIEN! kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren.

Voor meer informatie of advies over mogelijkheden voor jouw school, kun je contact opnemen met de onderwijsadviseur.
 

Meer nieuws