Voldoe met ZIEN! aan het nieuwe onderzoekskader van de inspectie: download de voorbeeldnotitie 28 maart 2017

Je kunt aan de criteria van het nieuwe onderzoekskader voldoen door alle mogelijkheden van ZIEN! te benutten. Hoe je dat doet? Download onze beleidsnotitie! Die kun je zelf aanpassen en gebruiken ter verantwoording naar de onderwijsinspectie.

Per 1 augustus 2017 geldt het nieuwe onderzoekskader van de onderwijsinspectie (dat is uitgekomen in oktober 2016) . Je kunt aan de criteria van dit nieuwe onderzoekskader wat betreft de standaarden veiligheid (SK1) en de sociale en maatschappelijke competenties (OR2) voldoen door alle mogelijkheden van ZIEN! te benutten, planmatig te werken en je eigen ambities en doelen te behalen. Een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden is beschikbaar in de vorm van een beleidsnotitie. Dit is een voorbeeldnotitie die je als school naar eigen invulling kunt aanpassen en kunt gebruiken ter verantwoording naar de onderwijsinspectie. Deze beleidsnotitie kun je hier downloaden. In dit artikel wordt een korte impressie van dit document weergegeven. Spiegel je eigen situatie aan onderstaande punten en je weet waar je staat!

Check voor jezelf: op welke punten ben je als school tevreden?

 1. We weten aan welke sociale competenties we willen werken bij onze leerlingen en wat de relevantie ervan is. Wij willen onze leerlingen ondersteunen in hun sociale en emotionele ontwikkeling omdat we ze sociale en maatschappelijke competenties gunnen. De sociale competenties die we nastreven zijn zichtbaar als pro-sociaal gedrag, zoals geoperationaliseerd in ZIEN!. Ons streefdoel is dat alle leerlingen pro-sociaal gedrag (leren) vertonen en we willen hen hierin begeleiden
 2. We hebben zicht op welke vaardigheden leerlingen daadwerkelijk laten zien. Om pro-sociaal gedrag te laten zien, zijn vijf vaardigheden nodig, namelijk: Sociaal Initiatief, Sociale Autonomie, Sociale Flexibiliteit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. Deze vijf vormen, samen met de graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden, de kern van ZIEN!. Om dit te monitoren vullen we de ZIEN!-leerkrachtobservatielijst in. Daarnaast laten we leerlingen de vragenlijsten ZIEN! Leerling 5-8 invullen.
 3. We hebben zicht op de veiligheidsbeleving van onze leerlingen. Om aan de eis van de onderwijsinspectie te voldoen, moeten de leerlingen minimaal één keer per jaar de vragenlijsten ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat en ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving invullen. Hierin worden vragen over onder andere de volgende drie categorieën gesteld: Het Welbevinden van de leerlingen, de Pestbeleving en de Veiligheidsbeleving.
 4. We werken planmatig aan het versterken van de sociale competenties en een positief en sociaal veilig leer- en leefklimaat. We werken preventief aan het sociaal-emotioneel functioneren, maar ook curatief wanneer een leerling ondersteuning kan gebruiken om bepaald gedrag meer te laten zien. Dit doen we door cyclisch te werken in een proces van waarnemen, begrijpen, wegen, plannen, handelen en evalueren. Deze cyclus wordt meerdere malen doorlopen in een jaar.
 5. We betrekken altijd ouders en leerlingen erbij als we gaan werken aan sociale competenties en een positief en sociaal veilig leer- en leefklimaat. Samen met de leerling en ouders observeren we en wegen we of en welke interventies gekozen moeten worden om de leerling te laten groeien.
 6. We hebben een samenhangend en doordacht beleid wat betreft pedagogische interventies, spellen, materialen en werkvormen om het sociaal-emotioneel functioneren te versterken. Hierbij benutten we vooral de mogelijkheden die zich de hele dag door voordoen om nieuw gedrag aan te leren en te verinnerlijken. De school gaat dit systematisch na.
En, op hoeveel punten ben je al tevreden? Waar is nog winst te behalen bij jezelf of op je school? Het nieuwe inspectiekader biedt veel kansen om zelf je doelen als school (gedeeltelijk) te bepalen en te laten zien hoe je daar aan werkt. We komen graag bij je langs om je op een praktische manier te ondersteunen om de mogelijkheden van het nieuwe onderzoekskader goed te benutten. Geef de sociaal-emotionele vorming van leerlingen een impuls en ervaar wat het oplevert!

Klik hier voor onze cursussen rondom ZIEN!. 

Meer nieuws

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.