Wat heeft een appel met wiskunde te maken? 27 oktober 2020

Er zijn weer vijf nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In deze kennisbank kunt u onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing.

De appel
In de les van de appel ontdekken de leerlingen dat een appel er vanbinnen niet alleen mooi uitziet, maar dat de dwarsdoorsnede bovendien telkens hetzelfde patroon laat zien. Als extra huiswerk krijgen de leerlingen de opdracht om op een los vel papier de dwarsdoorsnede van een stuk fruit te tekenen. Deze les is het resultaat van een van de projecten van het lectoraat Schoolvakken en didactiek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.
 
Inspiratie
De lesvoorbeelden kunnen leraren in het voortgezet onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen verder aan de slag te gaan. De lesvoorbeelden zijn beknopt gehouden, zodat er voldoende informatie is en er tegelijk ook voldoende mogelijkheid om de les aan te passen. De lessen laten iets zien van de zeven principes van de Didactische diamant: hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief? We plaatsen regelmatig nieuwe lessen in de kennisbank.

>> Klik hier om naar de kennisbank van Driestar educatief te gaan.

Meer nieuws