Wat doe je met de monitorgegevens sociale veiligheid? Geplaatst op 1 november 2018

Door de leerlingvragenlijst van ZIEN! te laten invullen en de uitkomsten te analyseren, kun je voldoen aan de wettelijke eis van het monitoren van de sociale veiligheid én aan het in kaart brengen van sociale competenties.

Benchmarkgegevens

Als je je eigen schoolgegevens ziet, wil je weten hoe je die kunt interpreteren. Daarom zijn er benchmarkgegevens: een landelijke gemiddelde van alle scholen. Zo kun je zien hoe je zelf gescoord hebt, en bepalen of je daar tevreden mee bent. De nieuwe benchmarkgegevens, vind je in de handreiking. Ze zijn in september vastgesteld op basis van vragenlijsten ingevuld in schooljaar 2017-2018.

Analyseren

Veel scholen vinden het analyseren van de schoolgegevens lastig. Wat zeggen ze, en op welk niveau ga je er wanneer mee aan de slag? In de nieuwe versie van de handreiking hebben we daar aandacht aan besteed. Zo vind je adviezen bij de analyse, zowel op schoolniveau als op groeps- en leerlingniveau. Ook hebben we een format opgenomen dat je kunt gebruiken om je eigen schoolanalyse vorm te geven en dat je kunt gebruiken als verantwoording aan de inspectie, het (bovenschools) bestuur, ouders en dergelijke. Je vindt de nieuwe versie van de handreiking onder Informatief in ZIEN! en op onze website.
>>> Download de handreiking

Scholing

We kunnen ondersteunen bij het vaststellen van een ambitie, het analyseren van resultaten en het handelingsgericht toewerken naar doelen. De handelingssuggesties in ZIEN!, aansluitend bij de nieuw ontwikkelde leerlijnen en doelen, geven veel handreikingen hierbij. Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Bert van der Waerdt.

Meer nieuws

  • Ik zie je glimmen!

   “It’s not what you do, it’s how much love you put into the doing.” (Moeder Theresa, 1910-1997). Ik moest eraan denken bij het verhaal van Caroline, een van de studenten van de post-hbo-opleiding Jonge kind. Bij haar diplomering vertelt ze iets over de opbrengst van deze studie.

  • Nieuwe cursus dyslexie: 'continuüm van zorg remediëren'

   Myrthe gaat blij naar huis. Vandaag heeft ze eindelijk een zeven gehaald voor spelling! De afgelopen maanden heeft ze extra begeleiding gekregen van juf Jasmijn. Drie keer per week heeft ze geoefend met lastige regels. Wat zullen papa en mama trots op haar zijn!

  • Drie redenen om de Conference Primary English te bezoeken

   Enthousiaste sprekers en workshopleiders staan klaar om tijdens de Conference Primary English hun publiek mee te nemen in de wereld van Engels voor jonge kinderen. Deelnemer van vorig jaar: “Met de tips die ik kreeg in de workshop kon ik direct de volgende dag aan de slag.”

  • Snuffelen aan het telefoontoestel

   ‘Wat kun je met een smartphone allemaal doen?’ De kinderen van groep 1 van de Koningin Wilhelminaschool in Zoetermeer hoeven daar niet lang over na te denken. ‘Kijken of het gaat regenen.’ ‘Een appje sturen.’ ‘Een selfie maken.’ De school gebruikt de Stapp-methode om de kinderen te leren kritisch en wijs om te gaan met nieuwe media. DRS Magazine woonde een les bij.

  • Mooie scores voor lvo-studenten bij landelijke kennistoetsen

   Studenten van de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs bij Driestar hogeschool scoren goed op de landelijke kennistoetsen in december. Bij meerdere vakken is de score 100%!