Wat doe je met de monitorgegevens sociale veiligheid? Geplaatst op 1 november 2018

Door de leerlingvragenlijst van ZIEN! te laten invullen en de uitkomsten te analyseren, kun je voldoen aan de wettelijke eis van het monitoren van de sociale veiligheid én aan het in kaart brengen van sociale competenties.

Benchmarkgegevens

Als je je eigen schoolgegevens ziet, wil je weten hoe je die kunt interpreteren. Daarom zijn er benchmarkgegevens: een landelijke gemiddelde van alle scholen. Zo kun je zien hoe je zelf gescoord hebt, en bepalen of je daar tevreden mee bent. De nieuwe benchmarkgegevens, vind je in de handreiking. Ze zijn in september vastgesteld op basis van vragenlijsten ingevuld in schooljaar 2017-2018.

Analyseren

Veel scholen vinden het analyseren van de schoolgegevens lastig. Wat zeggen ze, en op welk niveau ga je er wanneer mee aan de slag? In de nieuwe versie van de handreiking hebben we daar aandacht aan besteed. Zo vind je adviezen bij de analyse, zowel op schoolniveau als op groeps- en leerlingniveau. Ook hebben we een format opgenomen dat je kunt gebruiken om je eigen schoolanalyse vorm te geven en dat je kunt gebruiken als verantwoording aan de inspectie, het (bovenschools) bestuur, ouders en dergelijke. Je vindt de nieuwe versie van de handreiking onder Informatief in ZIEN! en op onze website.
>>> Download de handreiking

Scholing

We kunnen ondersteunen bij het vaststellen van een ambitie, het analyseren van resultaten en het handelingsgericht toewerken naar doelen. De handelingssuggesties in ZIEN!, aansluitend bij de nieuw ontwikkelde leerlijnen en doelen, geven veel handreikingen hierbij. Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Bert van der Waerdt.

Meer nieuws

  • Gewoon lesgeven

   Als leraar ervaar je veel werkdruk. Dagelijks komen er allerlei zaken op je af die veel tijd en aandacht vragen. Dit kunnen problemen zijn die zich maar niet lijken op te lossen, of collega’s die regels en afspraken zijn vergeten. En terwijl je de plooien van de dag glad strijkt, schiet je te binnen dat je bij een vergadering of overleg wordt verwacht. ’s Avonds plof je op de bank en verzucht je: ‘Kon ik maar weer eens gewoon lekker lesgeven.’

  • Stefan Paas: nieuwe Theoloog des Vaderlands

   Tijdens de Nacht van de Theologie die 27 oktober gehouden werd, is Stefan Paas benoemd tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Paas ziet de benoeming als ‘een vehikel om theologie naar de samenleving te brengen’.

  • Eetbare boekenleggers

   In de bibliotheek van Gouda, die met haar eetbare geschiedenis prachtig in het thema past, is de grootste bibliotheekcampagne van Nederland gestart.

  • Meld je nu aan voor de Grote Mediawijsheids-challenge 2018!

   Is multitasken echt zo efficiënt? Deel jij een wachtwoord met je beste vriendin? Hoe mediawijs zijn eersteklassers eigenlijk? Ontdek de mediawijsheid van de klas tijdens de jaarlijkse Mediawijsheids Challenge!

  • Hella S. Haasse: de 'Grande dame' van de Nederlandse literatuur

   Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Hella S. Haasse werd geboren. Ter gelegenheid hiervan werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam een gedenksteen onthuld. In het jaar 1948 zou Hella S. Haasse definitief de literatuur binnenwandelen.