Wat doe je met de monitorgegevens sociale veiligheid? Geplaatst op 1 november 2018

Door de leerlingvragenlijst van ZIEN! te laten invullen en de uitkomsten te analyseren, kun je voldoen aan de wettelijke eis van het monitoren van de sociale veiligheid én aan het in kaart brengen van sociale competenties.

Benchmarkgegevens

Als je je eigen schoolgegevens ziet, wil je weten hoe je die kunt interpreteren. Daarom zijn er benchmarkgegevens: een landelijke gemiddelde van alle scholen. Zo kun je zien hoe je zelf gescoord hebt, en bepalen of je daar tevreden mee bent. De nieuwe benchmarkgegevens, vind je in de handreiking. Ze zijn in september vastgesteld op basis van vragenlijsten ingevuld in schooljaar 2017-2018.

Analyseren

Veel scholen vinden het analyseren van de schoolgegevens lastig. Wat zeggen ze, en op welk niveau ga je er wanneer mee aan de slag? In de nieuwe versie van de handreiking hebben we daar aandacht aan besteed. Zo vind je adviezen bij de analyse, zowel op schoolniveau als op groeps- en leerlingniveau. Ook hebben we een format opgenomen dat je kunt gebruiken om je eigen schoolanalyse vorm te geven en dat je kunt gebruiken als verantwoording aan de inspectie, het (bovenschools) bestuur, ouders en dergelijke. Je vindt de nieuwe versie van de handreiking onder Informatief in ZIEN! en op onze website.
>>> Download de handreiking

Scholing

We kunnen ondersteunen bij het vaststellen van een ambitie, het analyseren van resultaten en het handelingsgericht toewerken naar doelen. De handelingssuggesties in ZIEN!, aansluitend bij de nieuw ontwikkelde leerlijnen en doelen, geven veel handreikingen hierbij. Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Bert van der Waerdt.

Meer nieuws

  • Jufs in spe snuffelen tussen de tweedehandsjurken

   In het kader van duurzaamheid organiseerde de duurzaamheidscommissie van Driestar hogeschool onlangs een kledingruil: Swap, don't shop is het motto.

  • Terugblik ParnasSys Academiedag 2019

   Vorige week, op woensdag 18 april was de jaarlijkse ParnasSys Academiedag (voorheen ‘symposium Verder met ParnasSys’) weer in Gouda.

  • Aan wie geef jij 'Kikker is kikker'?

   Wie kent hem niet: Kikker van Max Velthuijs. Tijdens de leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau is de klassieker Kikker is kikker te koop voor maar €2 en kun je het boek ook doneren voor een goed doel.

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.