Verhoog de kwaliteit! Opleiding Pedagogisch beleidsmedewerker en -coach 26 juni 2019

Kinderopvang, peuteropvang, voorschool, gastouder, bso, we kennen verschillende vormen. Een ding is zeker: de manier waarop ernaar gekeken wordt, verandert snel. De ontwikkeling van kinderen staat meer centraal, niet de opvang. Het is een vak!

Sinds 1 januari van dit jaar moet elke organisatie een pedagogisch beleidsmedewerker en – coach hebben. Als pedagogisch beleidsmedewerker houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. Als coach zul je, hoe kan het ook anders, pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Voldoet jouw organisatie al aan deze eis? Wij bieden vanaf januari weer een praktijkgerichte scholing op hbo-niveau.

Wat leer je zoal?

Bij de module Pedagogiek leer je concreet te beschrijven op welke wijze je inhoud kunt geven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie. Je doet kennis op, op het gebied van de pedagogiek van 0-13 jaar, pedagogische stromingen en de 6 interactievaardigheden. Je maakt een pedagogische kwaliteitsboom voor het vertalen van het pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker en leert meer over het inzetten van observatietechnieken en de bijbehorende registratie.

Bij de module Coaching leer je van alles over de praktijk van het coachen. Je kent en beheerst aan het einde verschillende gesprekstechnieken, (h)erkent leerstijlen van medewerkers, weet om te gaan met feedbackregels en kan deze inzetten. Het is belangrijk om een vertrouwensband met  je medewerkers op te bouwen/onderhouden en hun talenten te zien en in te zetten. Daar hoort ook bij dat je collega’s de spiegel voor kunt houden, hen kunt confronteren met het gedrag . Welke knelpunten en/of hiaten kan dat opleveren? Al deze onderwerpen komen aan de orde. Ook leer je om een (individueel/groepsgericht) coaching plan op te stellen.
Dus kennis én praktijk. Het zorgt ervoor dat je uit kan blinken in je vak! Je kunt beide modules volgen, dat beslaat 9 bijeenkomsten. Maar je kunt ook kiezen voor een van beide modules.

Vooropleiding

Deze opleiding is op hbo-niveau. Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je te beschikken over een opleiding op minimaal mbo-niveau-4 die kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster.

We maken gebruik van de opleiding die is ontwikkeld door Kiki. Een leerzame, praktijkgerichte en goed doordachte opleiding. En uiteraard erkend door het FCB.  

Ben je werkzaam als pedagogisch medewerker, gastouder, bemiddelingsmedewerker gastouderopvang of stafmedewerker kinderopvang en heb je mbo-4 werk- en denkniveau en heb je interesse, schrijf je dan in voor de training die start in januari. 

Wil je liever eerst meer informatie? Mail dan gerust naar Karen Dekker.

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”