Cursus Coaching en pedagogiek

Sinds 1 januari 2019 moet iedere organisatie een beleidsmedewerker in dienst hebben of deze inhuren. En alle pedagogisch medewerkers hebben recht op coaching. Wij bieden de cursus van Kiki aan voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Het certificaat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst van goedgekeurde scholing. 

Kosten: € 1750,00
Uren (sbu): 90-110 uur inclusief zelfstudie
Locatie: Driestar educatief, Gouda

Route
K.B. (Karen) Dekker

Onderwijsadviseur

Telefoon:
06-49407629 06-49407629


In de functie van pedagogisch beleidsmedewerker ben je vooral bezig met het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan.

Aanpak

Deze cursus is opgebouwd volgens het principe van 'ervarend' leren. Dat betekent dat je tijdens deze opleiding alles leert over coaching in de praktijk met als belangrijkste leerdoelen het geven van ontwikkelingsgerichte feedback en het spiegelen van gedrag. Ook leer je om pedagogisch medewerkers te coachen tijdens hun werk (Praktijk-In-Zicht), door middel van beeldopnames (Beeld-In-zicht) en tijdens coachingsgesprekken (Zelf-In-Zicht). Daarnaast leer je concreet beschrijven op welke wijze je inhoud kunt geven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van een organisatie. Deze opleiding geeft je als pedagogisch beleidsmedewerker/coach de mogelijkheid te excelleren in je vak. 

Inhoud

Tijdens module 1 'Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk' leer je alles over pedagogiek gericht op kinderen van 0-13 jaar. De belangrijkste leerdoelen zijn het concreet beschrijven van de vier pedagogische basisdoelen en aan het maken van een pedagogische beleidsplan. Tijdens module 2 'Pedagogische Coaching in de Praktijk' leren we alles over coaching in de praktijk met als belangrijkste leerdoelen het geven van ontwikkelingsgerichte feedback en het spiegelen van gedrag. Ook leren we om pedagogisch medewerkers te coachen tijdens hun werk (‘Praktijk In-Zicht’), door middel van beeldopnames (‘Beeld In-Zicht’) en tijdens coaching gesprekken (‘Zelf In-Zicht’). Je leert kijken naar wat pedagogisch medewerkers al kunnen om talenten van iedere pedagogisch medewerker optimaal te benutten. 

Programma

Je kunt je voor deze cursus inschrijven voor één module of beide modules. (Alle data zijn onder voorbehoud.)

  Datum bijeenkomst   Module Inhoud
1. 13-1-2020 1 en 2 Zelf In-Zicht: jezelf als pedagogisch beleid coach & pedagogiek door de jaren heen.
2. 10-2-2020 1
Pedagogische Basisdoelen in het pedagogisch beleid.
3. 9-3-2020 1 en 2
Interactievaardigheden zorgen voor pedagogisch handelen in de praktijk.
4. 6-4-2020 1
Beeld In-Zicht: de praktijk op de groep.
5. 11-5-2020 2
Gesprekstechnieken.
6.  5-6-2020 2
Coaching plan individueel & voor de groep.
7. 29-6-2020 2
Kinderen In-Zicht.
8. 7-9-2020 2
Vertrouwen & borgen met de Pedagogische Kwaliteitsboom: observeerbaar, meetbaar en een zichtbaar werkplan.
9. 5-10-2020 1 en 2
Certificering Pedagogisch beleidsmedewerker/coach & Presentatie Zelf In-Zicht.           

Doelen

Tijdens de cursus ontwikkel je de volgende vaardigheden:
  • Je helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten/hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het pedagogisch beleid.
  • Je bent in staat coachbehoeften van medewerkers te achterhalen en een coachplan op te stellen. Dit plan kan groepsgericht of individueel gericht zijn.
  • Je draagt bij aan kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen.
  • Je bent in staat de kwaliteit  van het functioneren van medewerkers te bewaken en te bespreken met je leidinggevende.
  • Je fungeert als voortrekker bij veranderprocessen
  • Je organiseert deskundigheidsbevordering
  • Je hebt kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen
  • Je hebt kennis en inzicht in het pedagogisch beleid

Doelgroep

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die in de kinderopvang werkt en straks wil functioneren als pedagogisch beleidsmedewerker. Dit traject is ook ontwikkeld voor mensen die eerder in de kinderopvang hebben gewerkt en daarin nu willen terugkeren als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je te beschikken over een een opleiding op minimaal mbo-niveau 4 die kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster.

Meer informatie en aanmelden

De cursus kost € 1750,00 voor de hele opleiding. Het bedrag van module 1 is € 950,- en voor module 2 betaal je € 1150,- . Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met Karen Dekker

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering)  
     
School of organisatie    
     
Cursus    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.