Tips voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij dyslexie 21 juni 2022

In januari 2022 is het nieuwe dyslexieprotocol 3.0 ingegaan. Wij nemen je mee in de belangrijkste punten met betrekking tot ondersteuningsniveau 2 en 3.
Sinds 2015 is de bekostiging en uitvoering van ernstige dyslexie onderdeel geworden van het beleid Jeugdzorg bij de gemeenten. Maar in de praktijk blijkt er nog onduidelijkheid te zijn over de verplichte ondersteuning die scholen moeten bieden om een uitspraak te kunnen doen over de didactische resistentie. 

Leerlingen kunnen pas worden doorverwezen naar de vergoede zorg als er sprake is van didactische resistentie. Dit blijkt uit een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies. Ondersteuningsniveau 2 en 3 zijn een aanvulling op ondersteuningsniveau 1, als de instructie in de klas niet toereikend is voor een leerling. 

Vormgeven van ondersteuningsniveau 2

De ondersteuning op niveau 2 bestaat uit extra zorg in de groepssituatie door de leerkracht. Deze wordt gegeven aan de zwakste 25% van de leerlingen. Extra instructie en begeleide oefeningen staan hier centraal. Maar welke leesmethodes voldoen aan de richtlijnen op ondersteuningsniveau 2?
 
Geschikte leesmethodes ondersteuningsniveau 2:
 • Veilig leren lezen, Ster-aanpak
 • Estafette/Leesfontein, aanpak 1
 • Leeshuis
 • Leesparade: extra instructie voor zwakke lezers
 • Flitsprogramma’s

Leesmethodes op ondersteuningsniveau 3

De ondersteuning op niveau 3 bestaat uit specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de school. Deze zorg wordt gegeven aan de zwakste 10% van de leerlingen, nadat zij ondersteuningsniveau 1 en 2 hebben doorlopen. Maar welke leesmethodes voldoen aan de richtlijnen van ondersteuningsniveau 3?
 
Geschikte leesmethodes ondersteuningsniveau 3:
 • Speciale Leesbegeleiding (L. de Koning)
 • DMT oefenmap (L. de Koning)
 • Estafette/Leesfontein, uitgebreide leestijd: 4x 15 minuten per week met Vloeiend en Vlot
 • RALFI-lezen
 • Connect Woordherkenning en Connect Vloeiend Lezen
Voor een overzicht van geschikte interventiesprogramma's op ondersteuningsniveau 3, verwijzen wij naar deze website.

Mag jij de zorg bieden?

Naast de juiste methode, is het belangrijke punt wie de ondersteuning biedt. In de handreiking zijn hier duidelijke eisen aan gesteld. De begeleiding op ondersteuningsniveau 3 mag gegeven worden door:
 • Leesspecialist: bevoegd leerkracht met aanvullende opleiding: o.a. master SEN, basiscursus leesspecialist CED, leergang leescoach en leesspecialist CPS.
 • Remedial Teacher
 • Intern Begeleider
 • Leerkracht / onderwijsassistent, onder leiding van één van bovengenoemde specialisten of een orthopedagoog of psycholoog met als specialisatie leerproblemen. De specialist, orthopedagoog of psycholoog dient dan ten minste betrokken te zijn bij het opstellen van het behandelplan en de evaluatie. Bij voorkeur komt de orthopedagoog / psycholoog op genoemde momenten naar school. Tussentijds kan er mail- of telefonisch contact plaatsvinden.
Wie mag de begeleiding dus niet geven?
 • Leesouder
 • Leesmaatje
 • Onderwijsassistent die niet wordt begeleid door een leesspecialist, rt-er of ib-er.
 • Leerkracht die niet wordt begeleid door een leesspecialist, rt-er of ib-er.

Cursus dyslexie specialist

Tot slot is het belangrijk dat u al de verleende ondersteuning goed documenteert in een handelingsplan. Zou u het fijn vinden als een dyslexie-specialist eens een keer meekijkt naar uw hulpplannen, neem dan contact op met Petra van Nederpelt. Of volg zelf de cursus tot dyslexie-specialist.

>> Download hier de handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 (pdf)

Meer nieuws