Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik 17 september 2020

Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.

Lezing Neuropsycholoog Jelle Jolles

Neuropsycholoog Jelle Jolles staat ook wel bekend als breinprofessor. Welke inzichten geeft hij alvast mee over de gevolgen van de coronacrisis voor onze manier van denken over onderwijs? Drie teasers: 
 • De leraar is motor van de talent ontwikkeling, geeft steun, sturing en inspiratie en wijst routes.
 • Kind en jeugdige zijn ‘werk in uitvoering’. Hun brein ontwikkelt zich dank zij cognitieve, sociale én emotionele prikkels die worden verschaft door de omgeving; door leraar en ouders/opvoeders. 
 • Onderwijsontwikkeling ‘in tijden van corona’ kan gebruik maken van nieuwe kennis omtrent ontwikkeling en ontplooiing van kinderen: door inzichten te gebruiken over ‘het lerende kind en zijn brein' 

Lezing professor Paul 't Hart

Professor Paul ’t Hart is een veelgevraagd expert in bestuurlijk Nederland. Hij deelt alvast enkele vragen die hij zal behandelen over leiderschap in en na crisistijd. 
 • Hoe zal  de Corona-crisis zich in maatschappelijk, politiek en bestuurlijk opzicht verder ontwikkelen?
 • Wat leren onze ervaringen met deze mega-crisis over de uitdagingen van het leiden en managen van publieke organisaties in 21e-eeuwse omstandigheden?
 • En wat betekent dit alles voor de trots, hoop, zorg, ambitie en repertoires van (school)leiders?

Meer informatie en aanmelden

Kortom, het belooft een interessante ochtend te worden. Klik hier om het hele programma te bekijken en je aan te melden voor de schoolleidersdag. Rekening houdend met de corona-maatregelen is er slechts plaats voor 100 deelnemers. De sluitingsdatum voor de aanmeldingen is vrijdag 25 september 2020. Neem voor meer informatie contact op met Wim van den Bosch (onderwijsadviseur Driestar onderwijsadvies).

Meer nieuws

  • VACATURE: Stageplaats Wonderfully Made

   Ken jij een (internationale) student die een economische studie volgt en op zoek is naar een stage? Wij maken graag gebruik van jouw netwerk.

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.