Nieuwe subsidieregeling IFO - Internationalisering en Engels in PO 8 april 2020

Vanaf 15 april kun je als school de IFO-subsidie aanvragen. IFO staat voor 'internationalisering funderend onderwijs' en is de opvolger van IPV. Ben je leerkracht, coördinator Engels of schoolleider en wil je na de zomer nascholing Engels, nieuw materiaal aanschaffen of internationalisering breder gaan inzetten? Vraag dan deze subsidie aan.

De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak.

Voorwaarden

De activiteiten moeten plaatsvinden in het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • De aanvrager toont aan een plan te hebben om internationalisering te verankeren in schoolbeleid of heeft internationalisering al verankerd in het schoolbeleid.
 • De aanvrager geeft aan dat de activiteiten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn niet al gesubsidieerd vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
 • Er is door de aanvrager niet al in de drie aaneengesloten voorafgaande jaren subsidie ontvangen op grond van deze regeling of de Subsidieregeling Internationalisering po en vo.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hebben geen betrekking op Tweetalig primair onderwijs.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vallen niet onder de reguliere bekostiging.
Meer informatie vind je op: Internationalisering funderend onderwijs (IFO)
Zoek je tips voor de aanvraag, kijk dan eens bij: Tips voor subsidie aanvragen (Nuffic)

Subsidie aanvragen voor de huidige cursus

De IFO-subsidie komt in de plaats van IPV. Tot 11 mei kun je als school nog de IPV-subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat de subsidie (voor een deel) dit schooljaar moet worden besteed. Meer informatie vind je op: Internationalisering po en vo (IPV)

Vraag ons advies

Wij denken graag mee over de aanvraag die je als school wilt doen. We bieden diverse cursussen nascholing Engels aan en adviseren scholen hoe ze het vak Engels het beste kunnen neerzetten in de school (belangrijk voor de aanvraag!). Neem contact op met Sjoerd van den Berg (Onderwijsadvies Engels) voor een telefoon- of videogesprek of kijk voor ons aanbod van cursussen op aanbod nascholing Engels.

Meer nieuws

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.

  • 75 'bezoekers' online open avond

   Gisteravond vond de tweede online open avond plaats van onze deeltijdopleidingen (pabo, pedagogiek en AD-PEP) en masteropleidingen plaats. 75 virtuele bezoekers schakelden in voor de livestream(s)!

  • Christelijke identiteit in het onderwijs - boekenactie!

   Wij zijn een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat graag een inspirerende bijdrage levert aan het onderwijs. We doen dat onder andere door het uitgeven van boeken. Graag lichten we er vier boeken uit waarin de christelijke identiteit in het onderwijs specifiek naar voren komt. Bestel nu een combinatie van deze boeken met korting!