Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte 28 oktober 2022

Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

Bijna 200 scholen

Vorig jaar is de methode Wonderlijk gemaakt geheel herzien. Bijna 200 zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van de lesmethode. Naast bekende afnemende scholen zijn er ook scholen bij die voor het eerst Wonderlijk gemaakt gaan gebruiken.  

Scholen zijn positief over de bruikbaarheid van de nieuwe lessen, al is het ook wel even wennen. Wonderlijk gemaakt geeft christelijke leerkrachten duidelijk uitgewerkte handvatten voor relationele en seksuele vorming, juist ook in een klas met veel diversiteit. De lesdoelen per les zijn gericht op kennis, vaardigheden en houdingen. Elke les is bovendien gekoppeld aan één of twee rode lijnen van de methode (zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen of weerbaarheid) en christelijke principes. 

Toerusting voor teams en ouders

Ook hebben veel scholen de teamscholing en/of ouderavond voor Wonderlijk gemaakt geboekt. We bevelen dat altijd van harte aan! De leerkrachten gaan bij voorkeur ook zelf door het materiaal heen, zodat ze toegerust aan de slag kunnen met de leerlingen. En voor de ouders thuis geldt dat net zo goed. Het nieuw uitgekomen boekje Wonderlijk gemaakt voor ouders is inmiddels door een groot aantal scholen besteld. 

Erkende interventie

Wonderlijk gemaakt is een door het RIVM erkende interventie. Aan verschillende scholen is de subsidie Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit vanuit Gezonde School voor de aanschaf van Wonderlijk gemaakt toegekend. Dit ervaren wij en de scholen als zeer positief. Van ons vraagt het ook alertheid op de inhoud en het continue blijven werken aan verbetering. Feedback van leerkrachten of schoolleiders noteren we en na een nieuw evaluatieonderzoek kunnen we eventuele benodigde wijzigingen doorvoeren.

Nieuw: extra lesbrief over abortus

Naast de lessen biedt Wonderlijk gemaakt achtergrondinformatie over de ontwikkeling van kinderen, christelijke visievorming en omgaan met kindermishandeling. Op initiatief van Schreeuw om leven hebben we gewerkt aan een lesbrief over abortus. Samen met een ervaren leerkracht, een kinderboekenauteur en een gynaecoloog hebben we deze lesbrief ontwikkeld. Allen hebben een hart voor het ongeboren leven én voor de moeders die vaak in een complexe situatie abortus overwegen.

Redenen om het thema abortus aan de orde te stellen in de basisschool zijn dat onwetendheid, geheimzinnigheid en taboe schadelijk kunnen zijn. Het is van belang jonge mensen inzicht te geven in de overwegingen en alternatieven rond abortus, om met begrip en respect daarover te kunnen spreken. Zo kunnen we ook met deze keuze-lesbrief één van de christelijke uitgangspunten van Wonderlijk gemaakt uitdragen: God heeft elke persoon (man en vrouw) geschapen als een geestelijk, fysiek, sociaal en seksueel wezen, waardevol vanaf het begin!  

Heeft jullie school al een licentie voor Wonderlijk gemaakt? Dan is deze nieuwe les gratis te downloaden en te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld rond de Week van het Leven in november.

Meer informatie over Wonderlijk gemaakt

Voor meer informatie over Wonderlijk gemaakt, ga naar: www.wonderlijkgemaakt.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Sjoerd van den Berg

Meer nieuws

  • Driestar onderwijsadvies en Gouwe Academie opnieuw ISO-gecertificeerd

   Onlangs heeft een externe auditor een audit uitgevoerd bij Driestar onderwijsadvies en Gouwe Academie. We zijn blij te kunnen melden dat we opnieuw het ISO-certificaat hebben gekregen!

  • Derde editie van magazine Samenspel verschenen

   De derde editie van Samenspel is verschenen! Dit magazine, boordevol nieuws en inspiratie over Samen in ontwikkeling, is verspreid onder de (erkende) opleidingsscholen die aangesloten zijn bij Samen in ontwikkeling en bij de stagescholen van Driestar hogeschool.

  • Nieuw MT Driestar onderwijsadvies

   Driestar onderwijsadvies heeft een nieuw MT. Evert de Bruin en Melinda Jansen vormen het nieuwe management. Beiden hebben ervaring in het onderwijs(advies) en werken al bij Driestar educatief.

  • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

   Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

  • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.