Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte 28 oktober 2022

Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

Bijna 200 scholen

Vorig jaar is de methode Wonderlijk gemaakt geheel herzien. Bijna 200 zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van de lesmethode. Naast bekende afnemende scholen zijn er ook scholen bij die voor het eerst Wonderlijk gemaakt gaan gebruiken.  

Scholen zijn positief over de bruikbaarheid van de nieuwe lessen, al is het ook wel even wennen. Wonderlijk gemaakt geeft christelijke leerkrachten duidelijk uitgewerkte handvatten voor relationele en seksuele vorming, juist ook in een klas met veel diversiteit. De lesdoelen per les zijn gericht op kennis, vaardigheden en houdingen. Elke les is bovendien gekoppeld aan één of twee rode lijnen van de methode (zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen of weerbaarheid) en christelijke principes. 

Toerusting voor teams en ouders

Ook hebben veel scholen de teamscholing en/of ouderavond voor Wonderlijk gemaakt geboekt. We bevelen dat altijd van harte aan! De leerkrachten gaan bij voorkeur ook zelf door het materiaal heen, zodat ze toegerust aan de slag kunnen met de leerlingen. En voor de ouders thuis geldt dat net zo goed. Het nieuw uitgekomen boekje Wonderlijk gemaakt voor ouders is inmiddels door een groot aantal scholen besteld. 

Erkende interventie

Wonderlijk gemaakt is een door het RIVM erkende interventie. Aan verschillende scholen is de subsidie Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit vanuit Gezonde School voor de aanschaf van Wonderlijk gemaakt toegekend. Dit ervaren wij en de scholen als zeer positief. Van ons vraagt het ook alertheid op de inhoud en het continue blijven werken aan verbetering. Feedback van leerkrachten of schoolleiders noteren we en na een nieuw evaluatieonderzoek kunnen we eventuele benodigde wijzigingen doorvoeren.

Nieuw: extra lesbrief over abortus

Naast de lessen biedt Wonderlijk gemaakt achtergrondinformatie over de ontwikkeling van kinderen, christelijke visievorming en omgaan met kindermishandeling. Op initiatief van Schreeuw om leven hebben we gewerkt aan een lesbrief over abortus. Samen met een ervaren leerkracht, een kinderboekenauteur en een gynaecoloog hebben we deze lesbrief ontwikkeld. Allen hebben een hart voor het ongeboren leven én voor de moeders die vaak in een complexe situatie abortus overwegen.

Redenen om het thema abortus aan de orde te stellen in de basisschool zijn dat onwetendheid, geheimzinnigheid en taboe schadelijk kunnen zijn. Het is van belang jonge mensen inzicht te geven in de overwegingen en alternatieven rond abortus, om met begrip en respect daarover te kunnen spreken. Zo kunnen we ook met deze keuze-lesbrief één van de christelijke uitgangspunten van Wonderlijk gemaakt uitdragen: God heeft elke persoon (man en vrouw) geschapen als een geestelijk, fysiek, sociaal en seksueel wezen, waardevol vanaf het begin!  

Heeft jullie school al een licentie voor Wonderlijk gemaakt? Dan is deze nieuwe les gratis te downloaden en te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld rond de Week van het Leven in november.

Meer informatie over Wonderlijk gemaakt

Voor meer informatie over Wonderlijk gemaakt, ga naar: www.wonderlijkgemaakt.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Sjoerd van den Berg

Meer nieuws

  • Ontwikkeling handreikingen ‘Lesgeven in christelijk perspectief’

   Binnen het lectoraat ‘Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief’ is gestart met de ontwikkeling van handreikingen die gebruikt kunnen worden bij seculiere lesboeken. Dit project bouwt voort op de notitie ‘Leermiddelen’ die de gezamenlijke scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs met Driestar educatief hebben geschreven.

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?

  • Terugblik schoolleidersdag 2022: ontwikkel je visie, begin bij jezelf

   Op 7 oktober organiseerden de VGS, VBSO/KOC en Driestar onderwijsadvies de jaarlijkse schoolleidersdag. De opkomst en de betrokkenheid waren groot. De dag stond in het teken van visiegericht leiderschap. Er was door de dag heen veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees het verslag en bekijk de foto's als een korte terugblik.

  • Goede sfeer en betrokken docenten: hoge waardering opleidingen Driestar hogeschool

   De pabo van Driestar hogeschool is de beste van West-Nederland. Dat blijkt uit de Keuzegids hbo 2023, die donderdag 13 oktober uitkomt. Ook landelijk scoren de opleidingen van Driestar hogeschool goed: Leraar Basisonderwijs, Leraar Engels en Leraar wiskunde zijn zelfs topopleidingen. Grote gemene deler is de waardering voor het studieklimaat op de kleinschalige hogeschool.