Ervaringen met vernieuwde Wonderlijk gemaakt 24 januari 2022

‘De vernieuwde Wonderlijk gemaakt is een prachtige mix van Bijbelse uitgangspunten en oog voor de praktische problemen op dit gebied’. Vertelt enthousiast een van de gebruikers van deze methode. Nog niet bekend met deze methode? In dit bericht vind je meer informatie over de methode én nog meer gebruikerservaringen. Vraag daarnaast het gratis proefpakket aan!

Methode Wonderlijk gemaakt 

Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: de methode Wonderlijk gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.
 
Vorig jaar is de methode geheel herzien. Er is met een frisse blik gewerkt aan de inhoudelijke update en een toekomstgerichte structuur. Zo is er bijvoorbeeld een betere en actuele aansluiting bij de kerndoelen en richtlijnen, gebruik gemaakt van nieuwe wetenschappelijke inzichten en zijn de lessen compacter en vol met verschillende keuzemogelijkheden.

Is Wonderlijk gemaakt iets voor jouw school?

Geïnteresseerd in de Wonderlijk gemaakt-lessen? Bestel een (gratis) proefpakket via onderstaand aanmeldformulier. Of kijk op www.wonderlijkgemaakt.nl voor meer informatie. 

Ervaringen met Wonderlijk gemaakt

“Wonderlijk gemaakt is mijns inziens uitgegroeid tot een volwaardige methode voor relaties en seksualiteit op de basisschool, waarbij enerzijds de geweldige Bijbelse uitgangspunten rondom dit thema hoog worden gehouden en er anderzijds oog is voor de actuele problemen waarin kinderen en volwassenen terecht kunnen komen op dit gebied. Met ook weer oplossingsrichtingen voor alle betrokkenen. Zo blijven geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde.”
Kees Westhuis, directeur Rehobothschool en Oranjeschool in Katwijk
 
“De nieuwe methode Wonderlijk gemaakt is goed doordacht opgezet. Ook recente onderzoeken die erin verwerkt zijn, maken dat het goed aansluit bij deze tijd en de vragen die kinderen en ook ouders hierbij kunnen hebben."
Alienke Meijer, directeur CBS De Verbinding in Almere

Aanhef:

Naam school
Voer beveiligingscode in:
 Security code

Meer nieuws