Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind herzien en uitgebreid Geplaatst op 13 juni 2018

Vanaf half juli 2018 is er een herziene versie van de leerlijnen beschikbaar. De leerdoelen zijn aangepast aan de nieuwe leerplankaders van de SLO. Ook zijn er nieuwe bronverwijzingen opgenomen, naar de werkmappen Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn.

De hoofdreden voor het aanpassen van de leerlijnen, is het beschikbaar komen van de nieuwe leerplankaders voor groep 1 en 2 van het SLO. We hebben de huidige doelen hier opnieuw aan gespiegeld, en eventueel gewijzigd. Voor rekenen betekent dat dat er nieuwe doelen zijn toegevoegd, en huidige doelen zijn gewijzigd.

>> Download een overzicht van de wijzigingen voor rekenen (pdf)

Taal en motoriek

Helaas zijn niet alle leerplankaders van de SLO op tijd gereed, zodat we nog niet voor alle leergebieden de leerlijnen kunnen herzien. Voor Taal komt het nieuwe leerplankader van de SLO binnenkort beschikbaar. De aanpassingen in de leerlijnen bij Taal zullen zodra deze gereed zijn gedeeld worden via een nieuwsbericht op de website.

 Voor Motoriek komt het nieuwe leerplankader pas beschikbaar in de loop van het volgende cursusjaar. Zodra dit beschikbaar is, zullen de bijbehorende leerlijnen indien nodig ook herzien worden. Op dit moment zijn alleen de doelen die horen bij de vaardigheid knippen gewijzigd van extra doelen in basisdoelen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling is nieuw dat er een onderverdeling is gemaakt in basisdoelen en extra doelen. De leerlijn bestond uit veel doelen, waaruit de meeste scholen zelf een keuze maakten. Die keuze hebben we nu voor je gemaakt. Je kunt natuurlijk altijd zelf van reguliere doelen extra doelen maken, of andersom.

>> Download een overzicht van de basisdoelen en extra doelen (pdf) 
 

Verwijzingen naar werkmappen

Nieuw zijn de verwijzingen naar de activiteiten uit de werkmappen Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn van CPS. De verwijzingen zijn in een apart overzicht beschikbaar, maar zullen ook worden toegevoegd als bronnen. Wil je hiervan gebruik maken, dan kun je de verwijzingen zelf ook altijd toevoegen als bron. De verwijzingen zijn nu nog naar de oude versie van de leerlijnen. Na de zomervakantie, zodra ook de leerlijnen voor Taal aangepast zijn, zal het overzicht worden aangepast aan de nieuwe doelen.

>> Download een overzicht van de verwijzingen

Aanpassen

Gebruik je de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind al en wil je ook gebruik maken van de laatste versie? Dan kun je de wijzingen zelf doorvoeren in je pakket. Heb je dat gedaan, controleer dan wel voor de leerlingen of nieuw toegevoegde doelen bij lagere niveaus al afgevinkt kunnen worden, en of aangepaste doelen nog steeds afgevinkt kunnen blijven.

Meer nieuws

  • Het fenomeen Driestarstel: Steven en Paulien Middelkoop

   Al zo’n 75 jaar zijn ze er, Driestarstellen. Net zolang als de naam De Driestar bestaat. In 1944 komen we de naam als eerste tegen, op de gevel van een kweekschool op reformatorische grondslag in Krabbendijke. Die naam siert nog steeds de gevel, nu van twee scholen in Gouda: Driestar educatief en Driestar college.

  • Negen pabostudenten doorstaan detoxchallenge

   “789 berichten in 35 chats!” "Hè, die lege plaats in mijn broekzak is weer opgevuld.“ "Ik ben blij dat ik hem terug heb, maar ergens ook weer niet.” Drie reacties van studenten die de detox challenge aangingen.

  • Veranderingen in de kinderopvang

   In de wereld van peuterspeelzalen en kinderopvang is de laatste jaren veel veranderd. Sinds 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen verdwenen en opgegaan in de kinderopvang. Het heet nu peuteropvang hoewel qua inhoud vaak weinig is veranderd.

  • Een zelfrijdend autootje maken van een muizenval tijdens de Make IT Day

   Gisterochtend ontvingen we zo'n 360 groep 7 en 8-leerlingen van Goudse basisscholen in ons gebouw. Onder leiding van pabo-2-studenten maakten ze kennis met traditionele en innovatieve technieken.

  • Terugblik nascholingsdag bewegingsonderwijs 2019

   Woensdag 6 maart was onze jaarlijkse nascholingsdag bewegingsonderwijs. Een inspirerende dag waarin (aanstaande) leerkrachten bewegingsonderwijs nieuwe ideeën opdeden en met elkaar uitwisselden.