Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind herzien en uitgebreid Geplaatst op 13 juni 2018

Vanaf half juli 2018 is er een herziene versie van de leerlijnen beschikbaar. De leerdoelen zijn aangepast aan de nieuwe leerplankaders van de SLO. Ook zijn er nieuwe bronverwijzingen opgenomen, naar de werkmappen Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn.

De hoofdreden voor het aanpassen van de leerlijnen, is het beschikbaar komen van de nieuwe leerplankaders voor groep 1 en 2 van het SLO. We hebben de huidige doelen hier opnieuw aan gespiegeld, en eventueel gewijzigd. Voor rekenen betekent dat dat er nieuwe doelen zijn toegevoegd, en huidige doelen zijn gewijzigd.

>> Download een overzicht van de wijzigingen voor rekenen (pdf)

Taal en motoriek

Helaas zijn niet alle leerplankaders van de SLO op tijd gereed, zodat we nog niet voor alle leergebieden de leerlijnen kunnen herzien. Voor Taal komt het nieuwe leerplankader van de SLO binnenkort beschikbaar. De aanpassingen in de leerlijnen bij Taal zullen zodra deze gereed zijn gedeeld worden via een nieuwsbericht op de website.

 Voor Motoriek komt het nieuwe leerplankader pas beschikbaar in de loop van het volgende cursusjaar. Zodra dit beschikbaar is, zullen de bijbehorende leerlijnen indien nodig ook herzien worden. Op dit moment zijn alleen de doelen die horen bij de vaardigheid knippen gewijzigd van extra doelen in basisdoelen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling is nieuw dat er een onderverdeling is gemaakt in basisdoelen en extra doelen. De leerlijn bestond uit veel doelen, waaruit de meeste scholen zelf een keuze maakten. Die keuze hebben we nu voor je gemaakt. Je kunt natuurlijk altijd zelf van reguliere doelen extra doelen maken, of andersom.

>> Download een overzicht van de basisdoelen en extra doelen (pdf) 
 

Verwijzingen naar werkmappen

Nieuw zijn de verwijzingen naar de activiteiten uit de werkmappen Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn van CPS. De verwijzingen zijn in een apart overzicht beschikbaar, maar zullen ook worden toegevoegd als bronnen. Wil je hiervan gebruik maken, dan kun je de verwijzingen zelf ook altijd toevoegen als bron. De verwijzingen zijn nu nog naar de oude versie van de leerlijnen. Na de zomervakantie, zodra ook de leerlijnen voor Taal aangepast zijn, zal het overzicht worden aangepast aan de nieuwe doelen.

>> Download een overzicht van de verwijzingen

Aanpassen

Gebruik je de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind al en wil je ook gebruik maken van de laatste versie? Dan kun je de wijzingen zelf doorvoeren in je pakket. Heb je dat gedaan, controleer dan wel voor de leerlingen of nieuw toegevoegde doelen bij lagere niveaus al afgevinkt kunnen worden, en of aangepaste doelen nog steeds afgevinkt kunnen blijven.

Meer nieuws

  • Projectkoffers met korting

   Van 10 tot en met 14 december is het de 'week van de mediatheek'. Doe je als abonnee in deze week een aanvraag voor een projectkoffer, dan vinden wij dat heel leuk, maar het kan voor jou ook extra voordelig zijn.

  • Eenvoudig experimenteren met elektronica

   Elektriciteit is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch ervaren veel leerkrachten een drempel om met elektriciteit aan de slag te gaan in de klas. Ze denken misschien dat ze daar zelf niet technisch genoeg voor zijn.

  • ParnasSys en Konnect verbinden kinderopvang en basisonderwijs

   ParnasSys en Konnect kiezen voor samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs. Beide partijen verbinden hun systemen, waarmee ze het delen van kennis, de overdracht van kinderopvang naar het basisonderwijs en het stimuleren van talent gemakkelijker maken.

  • Vijf tips in de begeleiding van niet-Nederlandse kinderen in de klas

   Een niet-Nederlands kind in je klas kan voor je gevoel soms lastig zijn. Want hoe begeleid je deze kinderen als ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken? Op basis van het onderzoek naar werkzame factoren in de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs, geven we je vijf belangrijke conclusies.

  • Student Engels presenteert onderzoek op internationaal congres

   Invidividueel vrij lezen tijdens iedere Engelse les verbetert de leesvaardigheid van leerlingen. Henk Bakker, inmiddels alumnus van de tweedegraadsopleiding Engels, presenteerde zijn onderzoek hieraan tijdens een internationale conferentie bij de universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).