IKC Het Duet: "Onderwijsverbetering door Leerlijnen jonge kind" 3 december 2015

Enkele honderden scholen gebruiken inmiddels de Leerlijnen jonge kind in ParnasSys, de leerlijnen om het onderwijs in de kleutergroepen te volgen en te plannen. Er komen nog steeds nieuwe scholen bij. IKC Het Duet is erg enthousiast over de leerlijnen. En goed om te horen: de Onderwijsinspectie ook!

Het Duet te Uithoorn is sinds 2015 een Integraal Kindcentrum (IKC). De directeur schrijft: "In 2011 was de Inspectie niet tevreden over het observatie- en registratiesysteem voor groep 1 en 2 bij ons op school. Op dat moment zijn we gaan zoeken hoe het anders kon. We zijn uitgekomen bij de Leerlijnen jonge kind in ParnasSys." 

Implementatie

"Bij de implementatie zijn we op een geweldige manier begeleid door een onderwijsadviseur van Driestar onderwijsadvies. Dat leverde ons niet alleen een nieuw observatie- en registratiesysteem op, maar ook een inhoudelijke verbetering van het onderwijs in de groepen 1 en 2. En dat viel ook de Inspectie op! In het feedbackgesprek na het bezoek van 2015 kregen wij een groot compliment voor de ontwikkelingssprong die we gemaakt hebben in onze onderbouw. Daar zijn we uiteraard heel erg trots op. Met dank aan ParnasSys én aan Driestar onderwijsadvies!"

Inspectie

Ook de Inspectie geeft dus aan dat deze school de goede dingen doet voor de groepen 1 en 2. Dat blijkt uit het Inspectierapport: "Deze school heeft de intentie de leerlingen een breed en eigentijds aanbod te bieden vanaf de voorschool tot en met groep 8. Het realiseren van dit brede aanbod, passend bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie, is een van de speerpunten waaraan de school werkt. De eerste stappen zijn gezet in het verbeteren van de leerlingen in groep 1 en 2 een passend aanbod te bieden aan de hand van de leerlijnen. De wens van de school is om deze leerlijnen uit te breiden naar de voorschool."

Productvoorstelling

Wil je ook meer weten over de leerlijnen voor het jonge kind en/of voor de peuters? We vertellen je er graag meer over tijdens een productvoorstelling. Kijk in de agenda en meld je aan!

Meer nieuws

  • Terugkijken: webinar samen opleiden en inclusief onderwijs

   Lector inclusieve klassen bij Driestar educatief, Neely Anne de Ronde, heeft donderdag 19 november een bijdrage geleverd aan het webinar Samen opleiden en inclusiever onderwijs, georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO- en VO-raad.

  • Burgerschapswet: de Tweede Kamer heeft gesproken

   In de media kreeg het betrekkelijk weinig directe aandacht, het aannemen van de wet op het burgerschapsonderwijs door de Tweede Kamer. De media waren vooral druk met discussies over ‘anti-homo verklaringen’ van reformatorische scholen en moties over toelatingsbeleid. En in de marge van die drukte passeerde dus genoemde wet.

  • Hoe spreekt de Bijbel over alcohol?

   Er zijn weer nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In de kennisbank kunt u onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. Je vindt er bijvoorbeeld deze les Nederlands, waarin de leerlingen rondom de vraag uit de titel aan de slag gaan met hun leesvaardigheden.

  • Bijzondere editie Kerstzangavond Driestar hogeschool

   De Kerstzangavond is voor velen een hoogtepunt in het jaar. Een volle Sint-Jan in Gouda, prachtige koorzang, honderden zingende studenten. Vanwege de coronasituatie kan het niet zoals eerdere jaren. Er komt dit jaar wel een heel bijzondere livestream-editie van de Kerstzangavond op maandagavond 14 december om 19.30u.

  • Bied ook passende zorg aan leerlingen met dyslexie!

   Ben jij het aanspreekpunt voor dyslexie binnen jouw school? Tijdens de cursus Dyslexiespecialist 2.0 doe je theoretische en praktische kennis op over de begeleiding, behandeling en nazorg van kinderen met dyslexie, allemaal volgens de nieuwste inzichten. Ib’er Bettie van Dijk heeft er ervaring mee. Lees haar verhaal en word ook zelf enthousiast!