Agenda

 1. Kerstzangavond

  Een hoogtepunt op de pabo is de kerstzangavond. We nodigen je daarom van harte uit om op maandag 17 december 2018 in de Goudse Sint-Janskerk aanwezig te zijn. De avond begint om 19.30 uur.

  Lees meer ›
 2. Conference Primary English: English a tool for life

  Waarin onderscheidt Engels zich van veel andere schoolvakken? Het is meer dan ‘iets weten’ of ‘iets vaardig zijn’. Het is een gereedschap tot gebruik. A tool for life. Een wereldtaal opent immers veel deuren als je haar machtig bent. Dat is de reden waarom het zo belangrijk is om kinderen er al jong mee in aanraking te brengen. We bekijken het vak Engels op deze conferentie in breder perspectief.

  Lees meer ›
 3. Congres Vianen 2019

  Vrijdag 1 februari 2019 organiseren Driestar managementadvies, Reformatorisch Dagblad, ROV, RMU-GOLV, VBSO, KOC en VGS het congres Vianen. Tijdens dit congres zullen we stil staan bij burgerschap als nieuwe opdracht. De vraag hoe we inhoud kunnen geven aan burgerschapsvorming staat centraal.

  Lees meer ›
 4. Gratis ZIEN!-spreekuur - omgeving Dordrecht

  In februari organiseert Driestar onderwijsadvies een spreekuur en implementatiebijeenkomst om in gesprek te gaan met gebruikers van ZIEN!.

  Lees meer ›
 5. RAOS-conferentie: Samen professionaliseren

  Op 12 februari 2019 wordt de vierde RAOS-onderwijsconferentie gehouden. Het thema voor de conferentie is ‘Samen professionaliseren’. Onderwijsmensen uit het hele land komen bij elkaar in Amersfoort op de Van Lodenstein college om dit thema uit te werken.

  Lees meer ›
 6. Nascholingsdag Bewegingsonderwijs

  Kinderen ontwikkelen spelenderwijs. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is er alle ruimte voor spel! Wil jij het bewegingsonderwijs binnen jouw school weer een nieuwe impuls geven en je kennis over dit vak vergroten? Kom dan op woensdag 6 maart 2019 naar de nascholingsdag!

  Lees meer ›
 7. Literatuurstudiemiddag onderbouw

  Jaarlijks organiseert Driestar onderwijsadvies twee literatuurstudiemiddagen. De literatuurmiddag voor de onderbouw is in het cursusjaar 2018-2019 op 22 maart.

  Lees meer ›
 8. Studiedag Europa voor docenten maatschappijvakken

  Brexit, privacyregels, vluchtelingencrisis … Om relevante lessen te geven, kun je als docent maatschappijvakken niet om de Europese actualiteit heen. Een thema als gender blijft wat meer op de achtergrond, maar heeft grote invloed op ons leven. Het is belangrijk dat je als christelijke docent maatschappijvakken hierover goed geïnformeerd bent. Ga je mee naar de studiedag in Brussel?

  Lees meer ›
 9. Symposium christelijk leraarschap

  Op 11 april 2019 wordt het symposium christelijk leraarschap georganiseerd! Op dit symposium staat de lespraktijk in de klas centraal. Jouw lessen vormen immers de plek waar de meeste en langdurige ontmoetingen met leerlingen en studenten plaatsvinden. Vanuit je roeping als christendocent ligt daar dus een belangrijke opgave: hoe kunnen de inhoud van het vak dat je geeft en je didactische aanpak samen zo ingezet worden dat daarin voor leerlingen iets oplicht van de Bijbel, van God, van Christus?

  Lees meer ›
 10. Academiedag ParnasSys

  De Academiedag van de ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies, voorheen het symposium Verder met ParnasSys, vindt plaats op woensdag 17 april 2019!

  Lees meer ›