Herkenbare thema’s ook online de kracht van symposium Het jonge kind 11 februari 2021

Elk jaar trekt het symposium Het jonge kind zo’n 200 enthousiaste onderbouwleerkrachten en coördinatoren uit heel Nederland. Dit jaar vindt op 24 maart het symposium online plaats. Drijvende krachten Christiene Maaijen en Hetty Berkhout, beide al jaren bij dit symposium betrokken, vertellen wat dit voor ‘hun’ symposium betekent.

Wat is het succes van de ‘jonge kind dagen’?

Christiene: “De kracht zit in herkenbare thema’s, besproken door bekende en professionele sprekers. Daarbij wordt ’s morgens tijdens de lezing een onderwerp op metaniveau besproken en zijn de workshops ’s middags meer toegespitst op de praktijk. De onderbouw is en blijft een aparte doelgroep in de school. Wat is het heerlijk om op een dag als deze andere onderbouwleerkrachten te ontmoeten!"
Hetty: “De sprekers zijn inderdaad erg belangrijk. Het zijn mensen die veel ervaring hebben in het kleuteronderwijs en die richting geven aan ons handelen waarmee wij de volgende dag verder kunnen. Dat is een ijzersterke combinatie. Daarnaast komen deelnemers ook voor de gezelligheid en de ontmoeting."

Door de coronamaatregelen is het symposium dit jaar online. Wat betekent dat voor het programma?

Hetty: “Het symposium heeft net als voorgaande jaren de vaste elementen van eerst een hoofdlezing en daarna twee workshops. Wel hebben we de dag iets verkort, omdat een online symposium volgen meer energie kost."
Christiene: "We willen dit jaar op een andere wijze toch invulling geven aan onze identiteit. Scholen krijgen vooraf een bijbelstudie toegestuurd, gemaakt door onze collega Bram Kunz. Een mooie vervanging én waardevol om op deze wijze als team de dag te starten."

Hoe vinden jullie het om dit symposium na jaren online te doen?

Hetty: “Ik ga vooral de echte ontmoeting met de leerkrachten missen. Natuurlijk “zien” we hen wel in de workshops, maar dat is toch anders dan in het echt even een praatje maken. Die ontmoeting vind ik altijd erg belangrijk!”
Christiene: “Het wordt anders, maar met ons goed opgebouwde programma heb ik er alle vertrouwen in dat het dit jaar ook weer een mooi symposium wordt. Ik heb er weer veel zin in, hoewel ik het ook spannend vind omdat je de hele dag afhankelijk bent van de techniek.”

De hoofdlezing wordt verzorgd door Betsy van de Grift en gaat over de ‘lastige kleuter’. Waarom hebben jullie haar uitgenodigd?

Christiene: “Betsy van de Grift heeft veel kennis over het gedrag en de breinontwikkeling van kleuters. Kleuters begrijpen in hun ontwikkeling vraagt meer dan het volgen van een ontwikkelingsvolgmodel of leerlingvolgsysteem. Zij weet als geen ander dat dit de grootste kunst is binnen onderwijs aan kleuters."
Hetty vult nog aan: “Daarbij komt Betsy echt op voor de kleuters en is zij in Nederland een goeroe op dit gebied. Dus alle reden om haar uit te nodigen!”

Tot slot: waarom moet elke onderbouwleerkracht en onderbouwteam van Nederland op 24 maart online deelnemen?

Hetty: “Juist in deze tijd is het goed om als onderbouwteam iets gezamenlijks te doen. De inhoud inspireert om er in de dagelijkse praktijk mee verder te gaan.”
Christiene: “Dit jaar is het een online dagje uit, waarbij de onderlinge band binnen de onderbouwteams hopelijk ook wordt versterkt. Het is tegelijkertijd een stukje professionalisering van het mooie werk wat we dagelijks mogen doen, optrekken met jonge kinderen! Wij zorgen trouwens nog voor een extra stukje gezelligheid. Hoe? dat is nog even een verrassing maar houd na je aanmelding de brievenbus van de school in de gaten!"

Ook enthousiast geworden over het online symposium Het jonge kind? Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op www.driestar-educatief.nl/jongekind2021 

Meer nieuws

  • Omgaan met energiebronnen

   Grondstoffen hebben we nodig. Maar ze zijn niet onuitputtelijk en het winnen ervan heeft gevolgen. In deze lessen over aardgaswinning leren leerlingen nadenken over de voor- en nadelen ervan.

  • Webinars burgerschapsonderwijs van start

   Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

  • Webinars burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen

   Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.

  • Met meer zelfvertrouwen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen

   Thuis in de avonduren je Engelse taalvaardigheden verbeteren? Begin maart gaan er twee online cursussen Engels van start! Daarnaast is er speciaal voor deelnemers aan het Cambridge examen B2 First een korte cursus van vijf bijeenkomsten ter voorbereiding op het examen. De cursussen zijn geschikt voor docenten, studenten en middelbare scholieren die met meer zelfvertrouwen Engels willen leren spreken, schrijven, luisteren en lezen.