Deze vijf interventies vergroten de leesvaardigheid van zwakke lezers 29 mei 2017

Op scholen wordt veel geoefend met zwakke lezers en spellers, zeker als dit moet gebeuren in het kader van het dyslexieprotocol. Welke interventies hebben nu daadwerkelijk invloed op de leesvaardigheid van leerlingen?

Op scholen wordt veel geoefend met zwakke lezers en spellers, zeker als dit moet gebeuren in het kader van het dyslexieprotocol. Welke interventies hebben nu daadwerkelijk invloed op de leesvaardigheid van leerlingen?
 
Het ITTA, het kennisinstituut voor Taalontwikkeling, voerde een onderzoek uit waarbij 53 verschillende onderzoeken naar interventies op leesvaardigheid met elkaar vergeleken werden: wat werkt er nu echt?

Vijf uitkomsten

Bekend is dat interventies op lezen systematisch, doelgericht, taakgericht en intensief moeten zijn. De onderzoeken die mee zijn genomen in deze analyse hebben zich ook breder gericht op effectiviteit van leesinterventies. We delen vijf belangrijke uitkomsten.
 • Het blijkt effectief om jong te starten met trainen om het leestempo te verhogen.
 • Hulp kan het beste individueel of in kleine groepjes geboden worden. Een klassikale interventie behaalt minder resultaat.
 • Bied fonologische oefeningen aan in combinatie met oefeningen waarbij geschreven wordt.
 • Het leestempo kan positief worden beïnvloed door hardop te lezen en expliciet op tijd te oefenen. Door hardop te lezen wordt de verbinding tussen het horen en het zien van klanken versterkt. Bij oefenen onder tijdsdruk worden kinderen zich meer bewust van tijd en het trainen daarmee verhoogt ook daadwerkelijk hun leestempo.
 • Het maakt verschil wie er oefent met een leerling. Het oefenen met een persoon levert beduidend meer resultaat op dan het oefenen met bijvoorbeeld een computerprogramma dat zich niet zelfstandig aanpast aan het niveau van de leerling en geen feedback geeft. Echter, deze uitvoerder van de interventie moet dan wel intensief getraind zijn. Dat geldt voor alle mensen die ingezet worden bij een leesinterventie; niet alleen voor de leerkracht, maar ook voor de onderwijsassistent of vrijwilliger die het lezen met leerlingen oefent. De mensen die zich inzetten voor het oefenen met leerlingen op lezen doen er dus toe! Het is daarom van belang dat zij goed geschoold zijn en weten welke principes de basis vormen van het goed leren lezen om zo daadwerkelijk verschil te maken.
Driestar onderwijsadvies organiseert cursussen die helpen om kinderen met dyslexie (beter) te begeleiden. Klik hier

Meer nieuws

  • Arjan van Tol nieuwe manager pabo

   Het college van bestuur van Driestar educatief heeft op 21 november Arjan van Tol benoemd als manager in het hogeschoolmanagementteam, met als portefeuille de pabo.

  • Kaartspel Reflectleren helpt je de juiste reflectievragen te stellen

   Reflectie in dialoog stimuleert professionals meer in hun ontwikkeling dan individuele reflectie. Jezelf en anderen de goede vragen stellen is lastig. Reflectleren helpt je hierbij! 

  • Schrijf je eigen boek

   Je eigen boek schrijven: een fantastische leesbevorderingsactiviteit voor alle kinderen, maar zeker ook geschikt voor de hoogbegaafde leerlingen in je groep!

  • Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen

   Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

  • Leerlijn hoogbegaafdheid een succes op Christiaan Huygens afdeling

   De leerlijn Kader voor ontwikkeling, met doelen voor hoogbegaafde leerlingen, wordt enthousiast ontvangen door scholen. Deze leerlijn is beschikbaar binnen de module leerlijnen in ParnasSys. Ook de Christiaan Huygens afdeling in Dronten en Zeewolde is erg tevreden: “De leerlijn sluit naadloos aan bij onze doelgroep en ons onderwijs”.