Deze vijf interventies vergroten de leesvaardigheid van zwakke lezers 29 mei 2017

Op scholen wordt veel geoefend met zwakke lezers en spellers, zeker als dit moet gebeuren in het kader van het dyslexieprotocol. Welke interventies hebben nu daadwerkelijk invloed op de leesvaardigheid van leerlingen?

Op scholen wordt veel geoefend met zwakke lezers en spellers, zeker als dit moet gebeuren in het kader van het dyslexieprotocol. Welke interventies hebben nu daadwerkelijk invloed op de leesvaardigheid van leerlingen?
 
Het ITTA, het kennisinstituut voor Taalontwikkeling, voerde een onderzoek uit waarbij 53 verschillende onderzoeken naar interventies op leesvaardigheid met elkaar vergeleken werden: wat werkt er nu echt?

Vijf uitkomsten

Bekend is dat interventies op lezen systematisch, doelgericht, taakgericht en intensief moeten zijn. De onderzoeken die mee zijn genomen in deze analyse hebben zich ook breder gericht op effectiviteit van leesinterventies. We delen vijf belangrijke uitkomsten.
 • Het blijkt effectief om jong te starten met trainen om het leestempo te verhogen.
 • Hulp kan het beste individueel of in kleine groepjes geboden worden. Een klassikale interventie behaalt minder resultaat.
 • Bied fonologische oefeningen aan in combinatie met oefeningen waarbij geschreven wordt.
 • Het leestempo kan positief worden be├»nvloed door hardop te lezen en expliciet op tijd te oefenen. Door hardop te lezen wordt de verbinding tussen het horen en het zien van klanken versterkt. Bij oefenen onder tijdsdruk worden kinderen zich meer bewust van tijd en het trainen daarmee verhoogt ook daadwerkelijk hun leestempo.
 • Het maakt verschil wie er oefent met een leerling. Het oefenen met een persoon levert beduidend meer resultaat op dan het oefenen met bijvoorbeeld een computerprogramma dat zich niet zelfstandig aanpast aan het niveau van de leerling en geen feedback geeft. Echter, deze uitvoerder van de interventie moet dan wel intensief getraind zijn. Dat geldt voor alle mensen die ingezet worden bij een leesinterventie; niet alleen voor de leerkracht, maar ook voor de onderwijsassistent of vrijwilliger die het lezen met leerlingen oefent. De mensen die zich inzetten voor het oefenen met leerlingen op lezen doen er dus toe! Het is daarom van belang dat zij goed geschoold zijn en weten welke principes de basis vormen van het goed leren lezen om zo daadwerkelijk verschil te maken.
Driestar onderwijsadvies organiseert cursussen die helpen om kinderen met dyslexie (beter) te begeleiden. Klik hier

Meer nieuws

  • Boem!

   Energizer, ijsbreker, intermezzo, uitsmijter, maar ook een volwaardig percussie-instrument.

  • Update: ZIEN! en monitoring sociale veiligheid

   Sinds afgelopen schooljaar is het mogelijk om met de leerlingvragenlijsten van ZIEN! de sociale veiligheid te monitoren. Dit naar aanleiding van de veranderde wetgeving. In dit artikel geven we je een update van de stand van zaken rondom ZIEN! en sociale veiligheid.

  • Haal meer uit het hulpprogramma ZIEN!

   Als je als leerkracht het hulpprogramma ZIEN! dagelijks gebruikt, zouden je leerlingen hier iets van moeten merken. Merken jouw leerlingen dat jij het programma ZIEN! gebruikt of stopt ZIEN! na het invullen? Lees hier hoe je nog meer uit ZIEN! kunt halen.

  • 7 tips om als ib'er om te gaan met bloktoets Rekenen

   Alleen op basis van behaalde cijfers een bloktoets beoordelen, is als het kijken naar het topje van een ijsberg. Als ib-er kan en moet je er veel meer uit halen. Met onderstaande tips haal je meer uit je rekenmethode.

  • Zo maak je een goede groepsanalyse

   Een nieuw schooljaar! Je hebt de groep via een warme overdracht uit handen van je collega gekregen. Maar weet je al hoe je groep er qua ontwikkeling voorstaat? Weet je waar de leemtes en uitdagingen zitten? Maak zelf met behulp van ParnasSys een analyse op groepsniveau. Een praktische handreiking.