Chris Klaasse: "Je wordt je meer bewust van je positie en opdracht als christen" 8 juli 2022

Onze tijd vraagt meer dan ooit om weerbaarheid. Professionals binnen reformatorische organisaties hebben dagelijks te maken met ethische vraagstukken. Daarom hebben Driestar onderwijsadvies en de Erdee Media Groep de leerlijn Persoonlijke en maatschappelijke vorming opgezet. Chris Klaasse, journalist bij het Reformatorisch Dagblad, volgde deze leerlijn: “De bijeenkomst over wereldgelijkvormigheid vond ik bijzonder mooi."

Foto: RD, Anton Dommerholt

“Ik werk al bijna vijf jaar op de redactie van het Reformatorisch Dagblad, met bijzonder veel vreugde. Ik heb gewerkt als verslaggever, webredacteur, jongerenredacteur en nu sinds bijna 2 jaar als redacteur van het RDMagazine, ons zaterdagtijdschrift. De leerlijn Persoonlijke en maatschappelijke vorming van Driestar onderwijsadvies en Erdee Media Groep ben ik gaan volgen omdat ik er een collega ooit over hoorde vertellen en geïnteresseerd was, vooral vanwege de namen van de gastsprekers.
 
De leerlijn heeft duidelijk twee gezichten. De gastspreker had naar mijn mening steeds een sterk inhoudelijke bijdrage waar ik naderhand nog over doordacht. Dit deel van de leerlijn was bij mij favoriet, omdat je er echt iets van leerde. Kennis opdoen, over belangrijke thema’s nadenken en er het gesprek over aangaan – als je daarvan houdt, is dit deel van de leerlijn erg waardevol voor je. De maatschappelijke thema’s waren stuk voor stuk zinvol, en vaak ook heel boeiend: rentmeesterschap, de pelgrimage van een christen/wereldgelijkvormigheid, de macht van grote techbedrijven en hun algoritmes, vrijheid, het belang van lezen/boeken. De sprekers wisten goed waar ze het over hadden en hebben me –voor kortere of langere tijd– aan het denken gezet. Kortom, de leerlijn zorgt voor kennisverbreding waardoor je je meer bewust wordt van je positie en opdracht als christen in een postmoderne samenleving.
 
Het andere deel van de bijeenkomsten ging over persoonlijke vorming. Dit had minder mijn interesse. Bij mij kwam vaak het woord ”zweverig” naar boven. Een bekende auteur als Stephen Covey kwam regelmatig langs. Het ging over een boom; dat het belangrijk is dat die goed geworteld is, omdat een boom alleen vitaal en vruchtdragend is als de wortels diep zitten. Voor mij voelde het weinig zinvol om daar iedere bijeenkomst weer op terug te komen. De meeste andere cursisten waren er wel enthousiast over, dus ja; wie ben ik …
 
Het moment dat ik een van de bijeenkomsten moest openen met Bijbellezen, een korte meditatie en gebed was voor mij bijzonder. Het was voor het eerst dat ik een dergelijke bijeenkomst op zo’n manier heb geopend. Spannend, maar ook goed om zoiets in zo’n context te ‘oefenen’.
 
Alle bijeenkomsten vond ik waardevol, maar die met dr. P.C. Hoek, met als thema ”Hier beneden is het wel …?”, over wereldgelijkvormigheid, vond ik bijzonder mooi. Vooral de bespreking van de brief aan Diognetus komt nog weleens in mijn gedachten. Daarin wordt een beschrijving van een christen gegeven: “Elk land is hun een vaderland en elk vaderland is hun vreemd. (…) Ze delen hun tafel maar niet hun bed. Ze leven “in het vlees”, maar niet “naar het vlees”. Ze vertoeven op aarde, maar zijn thuis in de hemel.” Met elkaar stelden we ons voor deze spiegel, en volgens mij raakten we daar de kern wat betreft onze positie en opdracht in deze wereld.”

De leerlijn Persoonlijke en maatschappelijke vorming voor professionals in christelijke organisaties start 8 november weer. Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Meer nieuws