Orthopedagoog in ontwikkeling 10 september 2020 Door Hanneke Bossenbroek

Reflecteren is datgene wat een orthopedagoog als het goed is dagelijks doet. In het mooie, maar ook complexe vak van orthopedagoog of psycholoog is dit noodzakelijk. Reflecteren op jezelf, op het eigen handelen in ingebrachte casuïstiek, op het gespreksproces, op sterke en zwakke kanten van jezelf en ga zo maar door.

Supervisie

Zelf heb ik het achterliggende jaar een supervisietraject en werkbegeleidingstraject gevolgd in het kader van de postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist. Supervisie richt zich op de ontwikkeling van jezelf als persoon binnen jouw werk. Orthopedagogen en psychologen zijn hun eigen instrument en daarom is goede kennis van de eigen persoon onmisbaar. Door middel van de supervisie krijg je meer zicht op je eigen wijze van werken, van leren, van communiceren, je manier van omgaan met stress, emoties, tegenslagen, kwetsbaarheden en dergelijke.

Reflectie

Dit is precies wat ik lees in mijn reflectieverslag aan het einde van het eerste supervisietraject. Al scrollend lees ik opmerkingen als ‘ik heb gemerkt dat mijn supervisor zich goed voorbereidde op mijn gesprekken en zich goed ingelezen had. Dit vond ik erg fijn om te merken. De supervisor gaf mij regelmatig echt denkvragen mee waarvan ik merkte dat het me raakte. (…) De supervisie heeft door het inzetten van kritische vragen, het gebruik van de kernkwadranten, het bespreken van het boek van Covey heel veel dingen bij mij aangeraakt, waardoor ik in mijn functioneren verandering bespeur.’

Intervisie

Naast het ontwikkelen van jezelf als persoon, is het ook belangrijk om te ontwikkelen op het gebied van vaardigheden en competenties. Werkbegeleiding is er dan ook op gericht om als orthopedagoog of psycholoog vakinhoudelijk te groeien. De werkbegeleider kijkt als het ware mee op de werkvloer. Dilemma’s, inhoudelijke vragen, spiegelen van casuïstiek passeren in werkbegeleiding de revue. Mijn werkbegeleidingstraject zorgt er voor dat ik me steviger voel in de adviezen die ik geef, in mijn handelswijze in complexe casuïstiek, kortom in diagnostiek en behandeling.

Wil jij ook supervisie en/of werkbegeleiding volgen? Driestar onderwijsadvies biedt supervisie en werkbegeleiding aan. Klik hier voor meer informatie over ons aanbod.