Professionals binnen GGZ

De werkzaamheden van de orthopedagoog en/of GZ-psycholoog moeten worden gedaan door geregistreerde professionals (SKJ of BIG). Deze professionals moeten verantwoorde hulp bieden. Dat wil zeggen dat hij vakbekwaam en toegerust moeten zijn voor de hulp die hij moet verlenen. Het doel is dat cliënten hulp krijgen die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. Om als professional geregistreerd te worden en te blijven bij een beroepsvereniging (SKJ, NVO, NIP of ADAP) zijn er een aantal eisen. Deze eisen betreffen onder andere deskundigheidsbevordering in de vorm van:
  • Geaccrediteerde scholingen
  • Supervisie
  • Intervisie
Op deze pagina vindt u ons aanbod rondom deze deskundigheidsbevordering.
M. (Marian) Ruitenberg

Manager Driestar onderwijsadvies

Telefoon:
0182-760325 0182-760325
LinkedIn:
Twitter: