Een aaibaar weeshuis 7 maart 2019 Door M. (Martine) Blonk-Meulenkamp

Het is de week van de hoogbegaafdheid. Voor veel scholen is dat een mooie aanleiding om dit thema weer op de agenda te zetten. Martine Blonk-Meulenkamp vertelt in deze blog hoe een basisschool een haalbare manier heeft gevonden om kinderen op allerlei niveau’s aan te spreken.

De school werkt sinds een half jaar met zogenoemde werkplaatsochtenden. Een gezellige en creatieve manier om samen met ouders en vrijwilligers ruimte te bieden voor kinderen het signaleren en ondersteunen van (hoog)begaafde leerlingen. Als voorbeeld neem ik groep 6. Tijdens de werkplaatsochtenden wordt de klas in vier groepen verdeeld. Drie groepen gaan aan de slag met (in dit geval) filosofie, Frans of Gynzy. De leerlingen werken zelfstandig of onder leiding van een ouder of andere vrijwilliger. De vierde groep staat onder leiding van de leerkracht en doet een Bloomactiviteit. Gedurende de ochtend wisselen de groepen, zodat iedere leerling alle thema’s heeft gehad.

Bloomopdracht

De leerkracht werkt de hele ochtend met een kleine groep aan een Bloomopdracht, een opdracht waarbij denkvaardigheden op verschillende niveau’s worden aangesproken. Hij kan de leerlingen gericht observeren en begeleiden. Per blok van zes weken maakt hij ruimte voor een gesprek met ieder kind. De ontwikkeldoelen die in deze kindgesprekken naar voren komen verwerkt hij (vanuit Kader voor Ontwikkeling) in het kindportfolio en kan hij zelf gebruiken voor het opstellen van activiteiten in een nieuwe werkplaatsronde.

Kritisch en creatief denken

Mijn rol is vooral het begeleiden van de voorbereidende studiebijeenkomsten. We bespreken dan de praktische organisatie van de werkplaatsochtenden en vooral wat we gaan doen bij de Bloomactiviteiten. Wat maakt een opdracht ‘echt’ Bloom? Een van de leerkrachten gaat in dit blok aan de slag met het thema van de geschiedenisles: weeskinderen. Ze wil de kinderen laten nadenken over de volgende vraag: ‘Als jij nu in een weeshuis zou zitten hoe zou het er dan uit moeten zien in het weeshuis, wat zou belangrijk voor je zijn?’ Ze stimuleert daarmee het kritisch denken. Vervolgens laat ze de kinderen het weesheid zelf uitwerken, op hun eigen manier (creatief denken), bijvoorbeeld door middel van een verhaal, een gedicht of het bouwen van een maquette met zelfgekozen materiaal. De leerkracht kreeg zelf al hele ideeën bij deze opdracht: ‘ik zou een kijkdoos maken waarin alles bekleed zou zijn met allerlei soorten zachte materialen, alles moet daar aaibaar zijn!’

Genieten

Maar niet alleen de leraar is blij met de ruimte die de werkplaatsochtenden biedt. Ook de leerlingen vinden het erg leuk. Na iedere ochtend vragen ze enthousiast: “Wanneer is de volgende keer?” De kinderen genieten van de diversiteit aan thema’s en van de meer persoonlijke aandacht die ze van hun juf of meester krijgen tijdens de Bloomactiviteiten. De (hoog)begaafde kinderen in de groep ervaren dat ook zij op hun eigen niveau worden uitgedaagd en daardoor wordt leren weer leuk voor hen.

Perfecte stap

Vanuit de school hebben de werkplaatsochtenden te maken met een vernieuwde visie op onderwijs waarin de school bewust aandacht wil geven aan persoonsontwikkeling van alle leerlingen in de groep. Door het stimuleren van denkvaardigheden kunnen de leerkrachten een prachtige stap maken in de ondersteuning van de (hoog)begaafde leerlingen. Het op deze speciale ochtenden loslaten van de methode was even spannend, maar blijkt de perfecte stap te zijn.

Meer weten?

Deze ontwikkeling heeft de school doorlopen door de inzet van de doelen uit het Kader voor Ontwikkeling en het gebruik maken van de signaleringsmogelijkheden in ParnasSys. Wil je ook weten hoe je de leerlijn hoogbegaafdheid in kunt zetten in jullie specifieke schoolsituatie? Op 20 maart geven we weer een (gratis) productvoorstelling in Gouda. Je kunt ook contact opnemen met Martine Blonk-Meulenkamp.
 
Meer informatie over de week van de hoogbegaafdheid: www.weekvandehoogbegaafdheid.nl. Meer over het werken met de waaier van Bloom vind je hier.

Onze mediatheek biedt diverse materialen aan voor lessen rondom hoogbegaafdheid. Kijk hier voor meer informatie.