11 tips om samen met ouders lezen leuk te maken voor een kind met dyslexie 6 juni 2017 Door Lydia Visser-Lammers, orthopedagoog

Het is belangrijk dat een kind met dyslexie zo veel mogelijk leeskilometers maakt. Op school, maar ook thuis. Samenwerking tussen school en ouders is dus ook op dit vlak heel zinvol. Maar hoe? Oefenen kost tijd en hoe kun je ouders dan motiveren voor het oefenen?

Als een dyslexiebehandeling start, komt de verantwoordelijkheid van het lezen al bij ouders terecht en zal school in de meeste gevallen (uitzonderingen daargelaten) spellingbegeleiding oppakken. Het is goed om samen in gesprek te blijven over de begeleiding van het kind. School heeft er behoefte aan als ouders betrokken zijn en ook een stukje begeleiding oppakken. Ouders hebben behoefte aan inzicht in welke aanpassingen nu daadwerkelijk voor hun kind met een lees- of spellingprobleem of dyslexie gemaakt worden en wat school concreet kan. Hoe kun je de samenwerking effectief oppakken en starten?

Tips

 1. Geef duidelijk door aan ouders welke aanpassingen op school gemaakt worden voor het kind dat dyslexie of lees-/spellingproblemen heeft.
 2. Heb regelmatig contact over signalen van overbelasting (die ouders thuis vaak opmerken).
 3. Evalueer regelmatig en geef ouders inzicht in dat wat het thuis oefenen oplevert.
 4. Kijk samen met ouders naar wat het kind nodig heeft.
 5. Reik ouders informatie aan over dyslexie, bijvoorbeeld door ze te wijzen op de websites www.driestar-onderwijsadvies.nl/dyslexie, www.hetklokhuis.nl/algemeen/dyslexie, www.steunpuntdyslexie.nl.
 6. Reik ouders concreet materiaal aan, zodat ze weten wat ze moeten oefenen.
 7. Stel een handreiking op, zodat ouders weten hoe ze met hun kind moeten lezen. Daarin kunnen aanwijzingen staan als ‘lees een hele week dezelfde bladzijde volgens de principes voor-koor-doorlezen’, maar ook over hoe ouders om kunnen gaan met fouten en hoe ze hun kinderen kunnen complimenteren.
 8. Adviseer ouders om op vaste tijden te lezen en eventueel iemand uit het netwerk te vragen om het kind te ondersteunen, als het ze zelf niet lukt.
 9. Geef adviezen die ervoor zorgen dat lezen leuker wordt, bijvoorbeeld:
  • Maak het gezellig tijdens de vaste oefenmomenten
  • Lezen kan ook praktisch aangepakt kan worden, bijvoorbeeld door samen met het kind iets lekkers te bakken en het kind het recept te laten lezen
  • Haal luisterboeken in de bibliotheek (en geef de volgende websites mee voor leuke luisterboeken: www.yoleo.nl, www.passendlezen.nl of www.nlbb.nl)
  • Als het kind zelf gaat lezen, geef dan na iedere gelezen bladzijde een paperclip die aan elkaar gemaakt kan worden. Zo worden gemaakte leeskilometers zichtbaar en dat is een heel leuke beloning voor kinderen.
  • Geef tips voor aantrekkelijke boeken. De website www.makelijklezenplein.nl geeft dyslectische kinderen en hun ouders informatie over aantrekkelijke boeken met een laag leesniveau.
 10. Maak het kind verantwoordelijk en spreek het ook aan wanneer het niet goed gaat. Maak afspraken met kind en vertel waarom thuis oefenen belangrijk is.
 11. Laat het kind zien dat thuis oefenen resultaat heeft door het bijhouden van ontwikkelingen, bijvoorbeeld door de tijd op te nemen bij het lezen van een tekst (een kind ziet dan dat hij/zij sneller gaat lezen) of maak de ontwikkeling op school inzichtelijk na vaste meetmomenten met bijvoorbeeld AVI-niveau. Dit werkt voor veel kinderen heel motiverend!

Vieren

Als de dyslexiebehandeling is gestart, is samenwerking eveneens belangrijk. Vier samen met het kind de behaalde successen en blijf zoeken naar afstemming met elkaar rondom de vraag wat het kind nodig heeft. Onlangs hoorde ik dat de ouders van een meisje dat een AVI had gehaald heel leuk beloonden. Ze maakten er echt een feestje van door slingers op te hangen en het meisje mocht taart uitzoeken bij de Hema. En op een andere school werd eens de vlag gehesen voor een leerling die een AVI-niveau verder was gekomen. Mooie manieren om zo het lezen – dat voor deze kinderen vaak niet zo heel leuk is – toch tot een feestje te maken!

Wij helpen graag om het dyslexiebeleid op jouw school vorm te geven. Meer weten? Klik hier