Leerlingenzorg en dyslexie

Driestar onderwijsadvies begeleidt scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om goede leerlingzorg te realiseren. Daarnaast bieden we op school directe hulp aan kinderen met dyslexie door middel van vergoede diagnostiek en behandeling.

We hebben gespecialiseerde orthopedagogen/psychologen in dienst met een brede kennis van onderwijs en zorg. In samenwerking met de intern begeleider, het kind en zijn ouders en eventueel andere experts stemmen we af welke speciale pedagogisch-didactische begeleiding of onderzoek en behandeling nodig is. Daarbij houden we rekening met het onderwijsaanbod van de school.

Dyslexie/EED

Bij Driestar educatief kun je terecht voor diagnostiek en behandeling van (ernstige) dyslexie. Daarnaast bieden wij ook cursussen op het gebied van dyslexie.

Lees meer >

Intern begeleider

Driestar onderwijsadvies kan je als intern begeleider ondersteunen met coaching en opleidingen.

Lees meer >

Dyscalculie

Wij bieden, naast diagnostiek, een aantal eenvoudige modules over het complexe dyscalculieprotocol.

Lees meer >

Basis GGZ

Bent u op zoek naar psychologische hulp (basis GGZ) voor uw kind? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Lees meer >

Ped.-didact. onderzoek

Onderzoek kan inzicht geven in de achtergrond van een leerprobleem en de ondersteuningsbehoeften van een leerling.

Lees meer >

Psych. onderzoek

In de leerlingenzorg kan de noodzaak van een psychologisch onderzoek bij een leerling duidelijk worden.

Lees meer >

Consultaties

De kwaliteit van leerlingenzorg kan worden vergroot door periodiek een orthopedagoog of psycholoog mee te laten denken.

Lees meer >