(Meer) gepersonaliseerd leren met behulp van Gynzy verwerkingssoftware 29 maart 2018 Door Joost Wissink

Zoek je ook naar mogelijkheden om recht te doen aan de verschillen in leertempo en leerstijl bij leerlingen? Wil je de voorbereidingstijd zo efficiënt mogelijk benutten en niet onnodig tijd kwijt zijn aan nakijken? Wil je direct de resultaten kunnen analyseren en keuzes maken voor passende instructies en oefeningen? Dan is Gynzy-verwerkingssoftware iets voor jou!

Gepersonaliseerd leren neemt een vlucht. Steeds meer scholen stappen over van traditioneel methodisch onderwijs naar meer gepersonaliseerd onderwijs. Het mooie van Gynzy-verwerkingssoftware is dat een school veilig en in eigen tempo kan bepalen in welke mate er gepersonaliseerd geleerd gaat worden op school.
Gynzy kent daarvoor vijf scenario’s die flexibel gekozen kunnen worden. Wil je als school in eerste instantie alleen vasthouden aan de methode zonder adaptiviteit, maar wel de voordelen van digitaal verwerken hebben, dan kies je voor scenario 1. Wil je compleet gepersonaliseerd leren met de regie bij de leerlingen los van de methode, dan kies je voor scenario 5. Als een school besluit de mate van personalisatie aan te passen kan dat op ieder moment in een schooljaar.

Lees verder onder de afbeelding.
 Gynzy.png
 
Inmiddels leert de ervaring dat veel scholen in het begin voor scenario 3 kiezen. Dit is een hybride variant waarbij er vanuit de methode adaptief gewerkt wordt en aansluitend verrijking plaatsvindt in de werelden. De werelden zijn opgaven die worden geselecteerd op basis van het niveau van de leerling op één of meer leerlijnen. De leerkracht selecteert welke leerlijnen open staan voor de leerling. De computer bepaalt wat het niveau van de leerling is.

Snel inzicht in de leerlijnen

Als onderwijsadviseur ervaar ik dat leerkrachten al snel goed inzicht krijgen in de leerlijnen en ook de ontwikkeling van de kinderen daarbij. Er ontstaat bij veel leerkrachten vertrouwen waardoor ze de regie meer bij de leerling durven te leggen en waarbij de leerkracht een meer coachende rol aan neemt. De resultaten die wij als onderwijsadviseurs op scholen zien zijn erg verrassend in zeer positieve zin.
ParnasSys en Gynzy versterken elkaar in dit proces. Niet alleen het uitwisselen van leerlingen en leerresultaten is een groot voordeel, maar daarnaast ook de kennis en ervaring die opgedaan wordt bij gepersonaliseerd leren om ParnasSys ook voor het onderwijs van de toekomst klaar te maken. De onderwijsadviseurs van de Gynzy Academie hebben hier een belangrijke rol in.

Pilot Gynzy op jouw school!

Op dit moment loopt er een mooie actie bij Gynzy om van vakantie tot vakantie de software en iPads of Chromebooks in een groep te gebruiken! Lees hier meer over in dit artikel.

Er komt een paar weken na de start een onderwijsadviseur langs op de school om een verdiepingsscholing aan te bieden. In eerste instantie bespreken we in die bijeenkomst onderwerpen als opbrengsten, analyses en toetsing. We zien we nu ook visievraagstukken komen omdat na de proef veel scholen met Gynzy willen gaan werken. Het is dan erg belangrijk om een gedeelde visie te krijgen en teamafspraken te maken.
Ben jij benieuwd wat Driestar onderwijsadvies kan betekenen voor jouw school op het gebied van ParnasSys en Gynzy of heb je vragen over de pilot Gynzy-verwerkingssoftware? Neem dan contact op met één van onze onderwijsadviseurs (zie ook: https://api.gynzy.com/verwerking).