Over Driestar educatief

Hier lees je het verhaal van Driestar educatief: onze missie, kernwaarden, corporate story en meer informatie over de structuur van onze organisatie. Ook vind je hier het Instellingsplan dat onze koers voor 2023-2026 beschrijft.Onze missie

Driestar educatief levert een bijdrage aan goed en inspirerend christelijk onderwijs. We zien het als onze opdracht om, samen met het werkveld, christelijke professionals te vormen, op te leiden en toe te rusten. Daarmee dienen we de opbouw van de samenleving en het Koninkrijk van God.
 
Deze opdracht houdt in dat we leraren en pedagogen opleiden, en jeugdigen, pedagogen, leraren, leiders en scholen adviseren en begeleiden bij hun ontwikkeling. Praktijkgericht onderzoek helpt ons hierbij: het voedt ons doen, ons denken en onze innovatie.
 
In ons denken en handelen is de Bijbel, Gods Woord, onze bron. Daarbij zijn we verworteld in de rijke gereformeerde traditie en belijdenissen. Het is ons verlangen dat iedereen met en voor wie wij werken God dient en in Jezus Christus gelooft.

Ons verhaal: van kweekschool tot kernwaarden

Het verhaal van Driestar educatief begint met een klein groepje kwekelingen, nu pabostudenten, op een zolderkamer aan de Zeeuwse kust. Op 5 september 1944 start Piet Kuijt op de zolder van zijn huis in Krabbendijke een christelijke kweekschool. Het is de basis voor het instituut dat Driestar educatief nu is. In 1954, na de watersnoodramp, verhuist De Driestar naar Gouda. De kweekschool wordt een pabo en breidt zich uit met voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen. In 2005 fuseert Hogeschool De Driestar met twee onderwijsadviesdiensten, BGS en DGS. Samen worden zij Driestar educatief.

De rol van een gids

Het verhaal van Driestar educatief duurt voort. We willen een gids en reisgenoot zijn voor studenten, leraren, opvoeders en onderwijsorganisaties. We zetten onszelf, onze middelen, kennis en ervaring in voor de levenslange ontwikkelreis van onderwijs- en opvoedingsprofessionals tijdens hun loopbaan. Zo dragen we bij aan de vorming en opvoeding van nieuwe generaties.

Kernwaarden

Als medewerkers van Driestar educatief werken we vanuit de volgende kernwaarden:
 
  • Toewijding. We realiseren ons dat we ‘uit God en tot God’ leven. We werken vanuit roepingsbesef en tonen rentmeesterschap.
  • Betrouwbaarheid. We gaan op een betrouwbare manier om met iedereen met of voor wie wij werken.
  • Wijsheid. We zoeken naar kennis over de wereld, God en onze naaste en zien dat als een vorm van liefde: ‘God liefhebben met ons verstand’. We blijven leren en beoefenen ons vak op een goede manier.
  • Bewogenheid. Vanuit Gods bewogenheid met ons maken wij verbinding met de ander en proberen we omgevingsbewust te leven.
  • Moed. We durven het verschil te maken en ons eigen geluid te laten horen. We hebben ondernemingszin, zijn innovatief en bieden meerwaarde.