Engelstalige Canon

Het lectoraat Christelijk leraarschap heeft een canon gemaakt van denkers over onderwijs en opvoeding. Gezien het toenemende accent op internationale studenten is er reden om een aantal Engelstalige canonteksten op te zetten dat eveneens in de masteropleiding gebruikt kan worden.

Kern van dit project: het ontwikkelen van een Engelstalig canon met vensters van diverse pedagogen en didactische aanwijzingen voor het gebruik ervan.