Webinar 'Ontdek je visie op godsdienstig vormingsonderwijs' 8 december 2021

Op donderdag 23 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief het webinar ‘Ontdek je visie op godsdienstig vormingsonderwijs’. Hanna de Jong-Markus (onderzoeker binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief) gaat over dit thema in gesprek met Marjan Glaudé (onderzoeker aan het Centrum voor Vormingsonderwijs). Beiden zijn lid van de kenniskring van het lectoraat Protestants-christelijk vormingsonderwijs Driestar educatief / PC GVO.

Marjan Glaudé deed literatuuronderzoek naar verschillende opvattingen over godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen. Ze vond zes verschillende visies, die gerelateerd zijn aan de doelen van vormingsonderwijs die leraren hebben en aan de visies op leren en vorming. Daarnaast ging zij na welke opvattingen vakleraren godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs voorstaan die werkzaam zijn in het openbaar primair onderwijs.

Voor meer informatie over het programma en om je aan te melden: klik hier!

Meer nieuws