Verschijning proefschrift Jan Veldman Geplaatst op 10 juni 2015

Op 28 mei ontving pabodocent Jan Veldman zijn 'Doktorsdiplom' op de Justus Liebig University in Gieβen (Duitsland).

Jan Veldman ontving zijn bul van Prof. Dr .C-P. Buschkühle en de secretaresse van het decanaat van de universiteit.  

Exemplarisch onderwijs

Hij promoveerde op een in Duitsland ontwikkeld onderwijsconcept: de Lehrkunst (exemplarisch onderwijs). Dit is een didactisch concept waarin het stellen van vragen en het uitspelen van situaties een belangrijke rol speelt om de studenten tot nadenken te brengen. Het schoolboek is dus niet voldoende: studenten moeten oog krijgen voor de verschijnselen zelf.

Verschijning proefschrift

Na de mondelinge verdediging van zijn proefschrift op 25 november 2013 heeft het nog anderhalf jaar geduurd voordat zijn proefschrift in Duitsland van de pers rolde. Zijn boek Das Ästhetische im Lehrkunstkonzept. Zur Bedeutung von Dramaturgie und Spiel im Kunstunterricht verschijnt bij Athena Verlag in de serie Kunst und Bildung, Band 10.

Veldman doceert beeldende vorming, geschiedenis en onderwijsontwerpen op onze pabo en lerarenopleiding voortgezet onderwijs. 

Meer nieuws

  • Oriëntatieavond leidinggevenden in het onderwijs

   Op 15 april organiseren wij in samenwerking met VGS een oriëntatieavond voor zij-instromers.

  • Inschrijving geopend voor ib-opleiding 2019-2020

   Je bent al langere tijd intern begeleider op jouw school. Of je bent nog maar net begonnen met deze prachtige taak binnen je school. Dan hebben wij voor jou een interessant eenjarige Post-Hbo ib-opleiding! Je kunt je nu inschrijven voor het cursusjaar 2019-2020

  • Terugblik symposium Het jonge kind 2019

   Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 6 februari het symposium Het jonge kind. Dit jaar was Bea Pompert te gast met haar lezing ‘Spelend leren? Liever niet!’. Een korte terugblik op deze inspirerende dag die door de deelnemers werd gewaardeerd met een 8,6!

  • En dan ben je leraar

   Ken jij iemand die ook geknipt is voor het onderwijs? Attendeer hem of haar op de nieuwe campagne Uurtje voor de klas!

  • Zien! leerlingvragenlijst 1-16 vernieuwd

   De leerlingvragenlijst Leer- en leefklimaat voor so/vso en groep 1-4 is vernieuwd. De stellingen zijn tekstueel gewijzigd en er zijn een aantal stellingen toegevoegd. Ook is er bij elke stelling een picto-versie ontwikkeld, speciaal voor leerlingen met een laag taalbegrip.