Verschijning proefschrift Jan Veldman Geplaatst op 10 juni 2015

Op 28 mei ontving pabodocent Jan Veldman zijn 'Doktorsdiplom' op de Justus Liebig University in Gieβen (Duitsland).

Jan Veldman ontving zijn bul van Prof. Dr .C-P. Buschkühle en de secretaresse van het decanaat van de universiteit.  

Exemplarisch onderwijs

Hij promoveerde op een in Duitsland ontwikkeld onderwijsconcept: de Lehrkunst (exemplarisch onderwijs). Dit is een didactisch concept waarin het stellen van vragen en het uitspelen van situaties een belangrijke rol speelt om de studenten tot nadenken te brengen. Het schoolboek is dus niet voldoende: studenten moeten oog krijgen voor de verschijnselen zelf.

Verschijning proefschrift

Na de mondelinge verdediging van zijn proefschrift op 25 november 2013 heeft het nog anderhalf jaar geduurd voordat zijn proefschrift in Duitsland van de pers rolde. Zijn boek Das Ästhetische im Lehrkunstkonzept. Zur Bedeutung von Dramaturgie und Spiel im Kunstunterricht verschijnt bij Athena Verlag in de serie Kunst und Bildung, Band 10.

Veldman doceert beeldende vorming, geschiedenis en onderwijsontwerpen op onze pabo en lerarenopleiding voortgezet onderwijs. 

Meer nieuws

  • Waardenvorming moet antwoord zijn op beeldcultuur

   Wat we ook van de huidige cultuur vinden, we moeten onze jongeren leren om daarmee wijs en bewust om te gaan. Dat schrijft Sjaak Jacobse, onderwijsadviseur Mediawijsheid, in het Reformatorisch Dagblad.

  • Kijk het debat tussen Kees van der Staaij en Thierry Baudet live mee!

   Vuurwerk tijdens deze eerste ‘Nacht van Gouda’! We verwachten een spetterend debat tussen twee vooraanstaande politici: Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, en Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Kijk live mee via de livestream.

  • Breng het vak Engels op een hoger plan met de cursus coördinator Engels

   Er gaat weer een nieuwe cursus coördinator Engels van start! Tijdens vier cursus- en twee terugkomavonden adviseren onze onderwijsadviseurs je over de positie van Engels op jouw school. Misschien is jouw school al goed bezig. Misschien gebeurt er nog weinig. Deze kleinschalige cursus heeft oog en advies voor beide scholen.

  • ZIEN!vo goedgekeurd voor monitoring sociale veiligheid

   Scholen voor voortgezet onderwijs mogen vanaf het huidige schooljaar (2018-2019) de leerlingvragenlijst van ZIEN!vo gebruiken als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. De inspectie heeft daar toestemming voor gegeven. Dat is goed nieuws voor scholen die de lijst al gebruiken, en voor scholen die op zoek zijn naar een kwalitatief goede vragenlijst!

  • Week van de mediatheek: 'De tabernakel is schitterend illustratiemateriaal'

   De mediatheek van Driestar hogeschool is er voor studenten, maar ook voor leerkrachten in het werkveld. Marieke Nieuwenhuis, leerkracht op de Graaf Jan van Nassauschool: “De materialen uit de mediatheek zijn ondersteunend voor mijn lessen. De kinderen tonen hierdoor meer interesse in het verhaal!”