Verschijning proefschrift Jan Veldman Geplaatst op 10 juni 2015

Op 28 mei ontving pabodocent Jan Veldman zijn 'Doktorsdiplom' op de Justus Liebig University in Gieβen (Duitsland).

Jan Veldman ontving zijn bul van Prof. Dr .C-P. Buschkühle en de secretaresse van het decanaat van de universiteit.  

Exemplarisch onderwijs

Hij promoveerde op een in Duitsland ontwikkeld onderwijsconcept: de Lehrkunst (exemplarisch onderwijs). Dit is een didactisch concept waarin het stellen van vragen en het uitspelen van situaties een belangrijke rol speelt om de studenten tot nadenken te brengen. Het schoolboek is dus niet voldoende: studenten moeten oog krijgen voor de verschijnselen zelf.

Verschijning proefschrift

Na de mondelinge verdediging van zijn proefschrift op 25 november 2013 heeft het nog anderhalf jaar geduurd voordat zijn proefschrift in Duitsland van de pers rolde. Zijn boek Das Ästhetische im Lehrkunstkonzept. Zur Bedeutung von Dramaturgie und Spiel im Kunstunterricht verschijnt bij Athena Verlag in de serie Kunst und Bildung, Band 10.

Veldman doceert beeldende vorming, geschiedenis en onderwijsontwerpen op onze pabo en lerarenopleiding voortgezet onderwijs. 

Meer nieuws

  • Jufs in spe snuffelen tussen de tweedehandsjurken

   In het kader van duurzaamheid organiseerde de duurzaamheidscommissie van Driestar hogeschool onlangs een kledingruil: Swap, don't shop is het motto.

  • Terugblik ParnasSys Academiedag 2019

   Vorige week, op woensdag 18 april was de jaarlijkse ParnasSys Academiedag (voorheen ‘symposium Verder met ParnasSys’) weer in Gouda.

  • Aan wie geef jij 'Kikker is kikker'?

   Wie kent hem niet: Kikker van Max Velthuijs. Tijdens de leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau is de klassieker Kikker is kikker te koop voor maar €2 en kun je het boek ook doneren voor een goed doel.

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.