Verschijning proefschrift Jan Veldman 10 juni 2015

Op 28 mei ontving pabodocent Jan Veldman zijn 'Doktorsdiplom' op de Justus Liebig University in Gieβen (Duitsland).

Jan Veldman ontving zijn bul van Prof. Dr .C-P. Buschkühle en de secretaresse van het decanaat van de universiteit.  

Exemplarisch onderwijs

Hij promoveerde op een in Duitsland ontwikkeld onderwijsconcept: de Lehrkunst (exemplarisch onderwijs). Dit is een didactisch concept waarin het stellen van vragen en het uitspelen van situaties een belangrijke rol speelt om de studenten tot nadenken te brengen. Het schoolboek is dus niet voldoende: studenten moeten oog krijgen voor de verschijnselen zelf.

Verschijning proefschrift

Na de mondelinge verdediging van zijn proefschrift op 25 november 2013 heeft het nog anderhalf jaar geduurd voordat zijn proefschrift in Duitsland van de pers rolde. Zijn boek Das Ästhetische im Lehrkunstkonzept. Zur Bedeutung von Dramaturgie und Spiel im Kunstunterricht verschijnt bij Athena Verlag in de serie Kunst und Bildung, Band 10.

Veldman doceert beeldende vorming, geschiedenis en onderwijsontwerpen op onze pabo en lerarenopleiding voortgezet onderwijs. 

Meer nieuws

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.

  • Word jij een dyslexiespecialist 2.0?

   Bram (7 jaar) gaat na de zomervakantie naar groep 4. Hij heeft veel moeite met het oppakken van het leesproces. Ook spelling is voor hem lastig. Al het hele jaar zit hij in de intensieve instructiegroep voor lezen. Wanneer is het moment om de zorg te intensiveren? Moet er bij Bram ook gedacht worden aan dyslexie en hoe verloopt dat traject dan precies?