Onderzoek religieuze identiteitsontwikkeling van moslimjongeren afgerond 7 mei 2015

Hoe beleven en ontwikkelen strenggelovige moslimjongeren hun religieuze identiteit? Promovenda en onderwijsadviseur Elsbeth Visser-Vogel onderzocht dit de afgelopen jaren. Zij verdedigt op 19 mei haar proefschrift.

Het onderzoek 'Religious identity development of orthoprax Muslim adolescents in the Netherlands' geeft een helder beeld van orthopraxe moslimjongeren in Nederland, die vaak positiever is dan de vooroordelen in de Nederlandse maatschappij doen vermoeden.

Vorming door leiders en docenten

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat verschillende personen en informatiebronnen invloed op de religieuze identiteitsontwikkeling van de jongeren hebben. Zo hebben personen met dezelfde opvatting een belangrijke rol in hun ontwikkeling, maar ook personen met tegenovergestelde opvattingen.

Opvallend is dat de jongeren door hun ouders weliswaar in het algemeen gevormd worden, maar dat hun religieuze identiteit eerder beïnvloed wordt door religieuze leiders en docenten. Meer onderzoeksresultaten zijn te bekijken op de website van de Universiteit Utrecht.

Identiteitsontwikkeling orthodox-christelijke jongeren

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door gezamenlijke inspanning van Universiteit Utrecht, de Protestantse Theologische Universiteit en Driestar educatief. Het is gestart als duoproject waarbij ook onderzoek gedaan werd naar identiteitsontwikkeling bij orthodox-christelijke jongeren. Dit onderzoek is echter nog niet afgerond.

De theorie over hoe jongeren verbinden en exploreren is echter voor beide doelgroepen bruikbaar in het nadenken over begeleiding van jongeren. Dit past bij ‘Identiteit en vorming’, een thema waar Driestar educatief graag haar bijdrage aan levert.

Tevreden

Driestar educatief is tevreden met dit resultaat. Sterk in dit onderzoek is de verbinding die Elsbeth Visser-Vogel legt tussen haar onderzoek en haar werkzaamheden als onderwijsadviseur. In haar advieswerk houdt zij zich bezig met identiteitsontwikkeling en burgerschapsvorming in het christelijk onderwijs.Meer weten over dit onderzoek, of het proefschrift lezen? Neem dan contact op met G.W. (Gerwald) van de Munt per e-mail of telefonisch op 0182-540 331.

Meer nieuws

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.