Leren omgaan met studie-uitstelgedrag 18 december 2017

Uitstelgedrag. Veel studenten hebben er regelmatig last van. Maar hoe ga je hier op ene goede manier mee om? Drs. Lennart Visser doet binnen Driestar hogeschool onderzoek op het gebied van studie-uitstelgedrag. 

Veel studenten in het middelbaar- en hoger onderwijs en ook leerlingen in het voortgezet onderwijs, hebben regelmatig last van studie-uitstelgedrag. Het lukt hen niet om hun gedrag te sturen en stellen het schoolwerk dat ze moeten doen zo lang mogelijk uit. Het lukt. Hun smartphone, Facebook, of socializen met vrienden zijn belangrijke afleiders om aan de slag te gaan. 

Onderzoek naar studie-uitstelgedrag

Binnen Driestar hogeschool doet drs. Lennart Visser onderzoek op het gebied van studie-uitstelgedrag. Hij ontwikkelde een training voor studenten met uitstelgedrag. In deze krachtgerichte aanpak kregen de deelnemers inzicht in hun uitstelgedrag. Ze leerden hiermee omgaan door zich bewust te worden van het ideaal dat ze willen bereiken en bewust te zijn van de persoonlijke kwaliteiten die ze hebben (zoals doorzettingsvermogen, inzicht, focus) en deze in te zetten.

Het onderzoek over deze aanpak is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Psychology. Lees hier het onderzoek.

Meer informatie

Wil je meer weten over studie-uitstelgedrag, zelfregulatie, krachtgericht begeleiden van leerlingen? Neem dan contact op met drs. Lennart Visser.

Meer nieuws

  • Kindkans en AVG: veilig samenwerken rond een leerlingdossier

   Privacy is bijna dagelijks in het nieuws. Per 25 mei 2018 wordt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook voor scholen en samenwerkingsverbanden gaan dan meer en hogere eisen gelden. Wat betekent dat voor jouw samenwerkingsverband, jouw bestuur, jouw school en voor Kindkans?

  • Drie tips om samenwerking tussen school en ouders te verbeteren

   Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Maar hoe geef je al school vorm aan de ouderbetrokkenheid? Drie tips om de ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven.

  • Uitnodiging vierde Acadin-bijeenkomst!

   3 oktober wordt de vierde Acadin-bijeenkomst georganiseerd. Acadin gebruikers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze leerzame dag bij te wonen.

  • Tentoonstelling werken Charlotte Dematons

   Ontbreekt je de tijd om naar de tentoonstelling te gaan? Kom dan eens naar onze mediatheek.

  • Terugblik Tweedaagse voor Schoolleiders

   Koersen op de toekomst. Daar dachten de schoolleiders over na tijdens de afgelopen Tweedaagse. Op donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart organiseerde Driestar educatief en VGS de Tweedaagse voor schoolleiders.