Katern ‘Werken met professionele leergemeenschappen’ 9 februari 2023

Een professionele leergemeenschap (PLG) kan docenten helpen om samen te leren. Dan moet zo’n PLG wel voldoen aan de goede kenmerken. En daar valt aan te werken, zo blijkt uit een onderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

Een PLG kan over veel onderwerpen gaan die op een school of in lessen spelen. Het is daarom niet verwonderlijk dat op veel scholen PLG’s ingezet worden. Om succesvol te zijn, moet een PLG wel aan bepaalde kenmerken en voorwaarden voldoen. Dan kan een PLG veel voor de lespraktijk betekenen, de professionaliteit van docenten verhogen en het onderlinge gesprek bevorderen.

Piet Murre, lector schoolvak en didactiek, geeft in een speciaal katern enkele praktische handvatten voor het werken met PLG’s. Hij heeft uit de literatuur een rijtje van zeven kenmerken voor een effectieve PLG gedistilleerd. Deze kenmerken kwamen ook naar voren in een serie PLG’s rond het thema ‘lesgeven vanuit christelijk perspectief’. Hij geeft aan hoe je als leidinggevende, deelnemer of externe expert op deze kenmerken kunt inspelen. Zodoende kun je een PLG, over welk onderwerp dan ook, krachtiger maken.

Het katern is te vinden in de kennisbank van het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Voor meer informatie over (het onderzoek naar) PLG’s kunt u contact opnemen met Piet Murre.

Meer nieuws