Katern ‘Werken met professionele leergemeenschappen’ 9 februari 2023

Een professionele leergemeenschap (PLG) kan docenten helpen om samen te leren. Dan moet zo’n PLG wel voldoen aan de goede kenmerken. En daar valt aan te werken, zo blijkt uit een onderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

Een PLG kan over veel onderwerpen gaan die op een school of in lessen spelen. Het is daarom niet verwonderlijk dat op veel scholen PLG’s ingezet worden. Om succesvol te zijn, moet een PLG wel aan bepaalde kenmerken en voorwaarden voldoen. Dan kan een PLG veel voor de lespraktijk betekenen, de professionaliteit van docenten verhogen en het onderlinge gesprek bevorderen.

Piet Murre, lector schoolvak en didactiek, geeft in een speciaal katern enkele praktische handvatten voor het werken met PLG’s. Hij heeft uit de literatuur een rijtje van zeven kenmerken voor een effectieve PLG gedistilleerd. Deze kenmerken kwamen ook naar voren in een serie PLG’s rond het thema ‘lesgeven vanuit christelijk perspectief’. Hij geeft aan hoe je als leidinggevende, deelnemer of externe expert op deze kenmerken kunt inspelen. Zodoende kun je een PLG, over welk onderwerp dan ook, krachtiger maken.

Het katern is te vinden in de kennisbank van het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Voor meer informatie over (het onderzoek naar) PLG’s kunt u contact opnemen met Piet Murre.

Meer nieuws

  • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

   Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

  • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.

  • Driestar educatief gaat webwinkel volledig vernieuwen

   We hebben goed nieuws! Driestar educatief gaat haar webwinkel volledig vernieuwen.

  • Mooie scores Keuzegids voor de master Leren en Innoveren

   Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en innoveren bij Driestar hogeschool die samen met de hogescholen CHE en Viaa gegeven wordt. Op vier van de vijf onderdelen scoort de master bovengemiddeld, en op één onderdeel gemiddeld. Dat is te lezen in de Keuzegids masters 2024.

  • Janneke de Jong-Slagman benoemd als lector Geletterdheid bij Driestar educatief

   Binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief start per 1 augustus 2024 het lectoraat Geletterdheid. Dit nieuwe lectoraat heeft als doel een bijdrage te leveren aan een positieve, inhoudsgerichte leescultuur bij zowel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs als bij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dr. Janneke de Jong-Slagman is benoemd als lector en zal leidinggeven aan dit lectoraat.