Katern ‘Werken met professionele leergemeenschappen’ 9 februari 2023

Een professionele leergemeenschap (PLG) kan docenten helpen om samen te leren. Dan moet zo’n PLG wel voldoen aan de goede kenmerken. En daar valt aan te werken, zo blijkt uit een onderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

Een PLG kan over veel onderwerpen gaan die op een school of in lessen spelen. Het is daarom niet verwonderlijk dat op veel scholen PLG’s ingezet worden. Om succesvol te zijn, moet een PLG wel aan bepaalde kenmerken en voorwaarden voldoen. Dan kan een PLG veel voor de lespraktijk betekenen, de professionaliteit van docenten verhogen en het onderlinge gesprek bevorderen.

Piet Murre, lector schoolvak en didactiek, geeft in een speciaal katern enkele praktische handvatten voor het werken met PLG’s. Hij heeft uit de literatuur een rijtje van zeven kenmerken voor een effectieve PLG gedistilleerd. Deze kenmerken kwamen ook naar voren in een serie PLG’s rond het thema ‘lesgeven vanuit christelijk perspectief’. Hij geeft aan hoe je als leidinggevende, deelnemer of externe expert op deze kenmerken kunt inspelen. Zodoende kun je een PLG, over welk onderwerp dan ook, krachtiger maken.

Het katern is te vinden in de kennisbank van het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Voor meer informatie over (het onderzoek naar) PLG’s kunt u contact opnemen met Piet Murre.

Meer nieuws

  • Taalreis naar Engeland: Culture, Course and Cakes

   Ieder jaar organiseert Driestar educatief een Taalreis naar Broadstairs, Engeland. Deze week bestaat uit een mooie combinatie van intensieve taalstudie en verrijkende ontmoetingen met onze Engelse buren. Leerkrachten in het basisonderwijs werken tijdens deze week vooral aan hun eigen vaardigheden.

  • Webinars over Gidsen 4: Didactiek – een christelijke les

   Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars waarin de auteurs iedere keer een ander thema uitdiepen dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat.

  • Doorlopende leerlijn werkwoordspelling PO naar VO

   Vanaf schooljaar 2021-2022 is in het voortgezet onderwijs de methode Kapitaal Nederlands in gebruik genomen. Hierin is een doorlopende leerlijn werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs opgenomen. Dit geactualiseerde schema is nu digitaal (gratis) ter beschikking!

  • Bijwerkhulp begrijpend lezen of spelling door opgeleide studenten helpt scholen

   Als de resultaten bij bepaalde leerlingen in groep 4 t/m 8 op het gebied van spelling of begrijpend lezen achterblijven, bestaat de mogelijkheid om deze leerlingen bijwerkhulp te laten geven door hiervoor opgeleide studenten uit PABO-4.

  • Nieuwe versie methode Taal actief vanaf volgend schooljaar beschikbaar

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. De seculiere versie van Taal actief 5 van uitgeverij Malmberg is nu al beschikbaar voor de groepen 4 en 5 en in cursusjaar 2023-2024 komt deze beschikbaar voor groep 6 t/m 8.