Janneke de Jong-Slagman benoemd als lector Geletterdheid bij Driestar educatief 21 maart 2024

Binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief start per 1 augustus 2024 het lectoraat Geletterdheid. Dit nieuwe lectoraat heeft als doel een bijdrage te leveren aan een positieve, inhoudsgerichte leescultuur bij zowel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs als bij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dr. Janneke de Jong-Slagman is benoemd als lector en zal leidinggeven aan dit lectoraat.

Het kunnen lezen van literatuur en andere teksten stelt leerlingen in staat om in de wereld hun weg te vinden, zichzelf te voeden met inhouden en met anderen in gesprek te zijn. Geëngageerd lezen draagt bij aan burgerschap, kennis en begrip van de wereld, het zien van meer perspectieven, en een christelijk verstaan van de werkelijkheid. In het christelijk en reformatorisch onderwijs heeft de Bijbel een centrale plaats. Leerlingen moeten toegerust worden om die zelfstandig te kunnen lezen en begrijpen.

Binnen het lectoraat zal praktijkgericht onderzoek uitgevoerd worden om de onderwijspraktijk te verbeteren. Dit wordt gedaan door de lector samen met leraren uit het veld en met docent-onderzoekers. Janneke de Jong-Slagman: “Lezen en blijven lezen. Breed en diep, om te leren over jezelf en de ander, om kennis op te bouwen en gevormd te worden. Het belang van lezen is niet te overschatten, het moet de hoogste prioriteit hebben in het onderwijs.”

Over Janneke de Jong-Slagman

Dr. Janneke de Jong-Slagman is sinds 2006 als docent Nederlands verbonden aan Driestar hogeschool. In 2012 promoveerde ze aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar negentiende-eeuwse hofpredikers. Al jaren doet ze onderzoek naar jeugdliteratuur. Vorig jaar rondde ze een postdoc-onderzoek ‘Beter en breder lezen’ over het lezen van jeugdliteratuur op de pabo af.

De Jong-Slagman vormt samen met dr. Bram Kunz (lector Vorming van de christelijke professional), prof. dr. Bram de Muynck (lector Persoonsvorming) en dr. Piet Murre (lector Schoolvakken & didactiek) het lectorenteam dat samen met drs. Willemieke Reijnoudt (regisseur onderzoekscentrum) leidinggeeft aan het onderzoekcentrum.

Meer nieuws

  • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

   Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

  • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.

  • Driestar educatief gaat webwinkel volledig vernieuwen

   We hebben goed nieuws! Driestar educatief gaat haar webwinkel volledig vernieuwen.

  • Mooie scores Keuzegids voor de master Leren en Innoveren

   Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en innoveren bij Driestar hogeschool die samen met de hogescholen CHE en Viaa gegeven wordt. Op vier van de vijf onderdelen scoort de master bovengemiddeld, en op één onderdeel gemiddeld. Dat is te lezen in de Keuzegids masters 2024.

  • Vijf jaar associate degree Pedagogisch Educatief Professional

   Hoera! De associate degree Pedagogisch Educatief Professional (ad-pep) bestaat vijf jaar. Studieleider Evert de Bruin: ‘De afgelopen vijf jaar laten zien dat de opleiding voorziet in een behoefte. Onderwijs en zorg raken steeds meer vervlochten en daarbinnen kan de ad-pepper een mooie rol vervullen.’