'Help leraar en zorgleerling zodat het voor hen beiden passend onderwijs wordt' 13 oktober 2020

'Schaf het speciaal onderwijs niet op korte termijn af. De expertise en de kleinschaligheid biedt sommige leerlingen betere ontwikkelingsmogelijkheden dan het reguliere (’passende’) onderwijs nu kan bieden.'


Dit artikel verscheen vandaag in het Nederlands Dagblad. Lees hier het hele artikel.
Beeld: ANP/Jeroen Jumelet

Dat schrijven lector inclusieve klassen, Neely Anne de Ronde, en kinder- en jeugdpsycholoog en onderzoeker Albert de Vries van Driestar educatief.

De kinderombudsman bracht pas naar buiten dat kinderen met een meervoudige of complexe ondersteuningsbehoefte het onderwijs nog niet passend genoeg vinden. De hulp sluit onvoldoende aan bij hun behoeften en mogelijkheden. Om het onderwijs passender te krijgen, willen kinderen beter gehoord worden.

Uit een recente enquête van het Lerarencollectief blijkt tegelijkertijd dat 75 procent van de ondervraagden in het basisonderwijs moeite heeft om leerlingen met een handicap of gedragsproblemen goed te helpen. Ze hebben niet de benodigde expertise en tijd voor hun ‘zorgleerlingen’.

Dit soort enquêtes zijn de afgelopen jaren vaker gehouden en het beeld blijft hetzelfde: de klassen zijn te groot, het aantal zorgleerlingen te veel en de werkdruk is te hoog. Toch zijn er al veel scholen waar passend onderwijs wel slaagt.

>> Lees verder op de website van het ND

Meer nieuws

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.

  • Burgerschapswet: uitstel, maar geen afstel

   Kort geleden stond het nieuwe wetsvoorstel burgerschapsonderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat de coronacrisis de aandacht van de kamer opeiste, is de geplande bespreking uitgesteld. Voor de scholen is het belangrijk te beseffen dat uitstel geen afstel betekent. Invoering van de uitgebreide verplichting tot het geven van burgerschapsonderwijs staat nog steeds gepland voor augustus 2021. Hoe bereidt jouw school zich daarop voor?

  • Geloven in lesgeven

   Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

  • Update: coronabeleid Driestar educatief

   De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.