Gratis webinar 'Een eigen weg vinden' 14 januari 2022

Op 8 februari organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief het webinar ‘Een eigen weg vinden’. Tijdens dit webinar gaat Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat in op de bevindingen van haar promotieonderzoek naar de religieuze identiteitsontwikkeling van reformatorisch opgevoede jongvolwassenen. Iedereen die geïnteresseerd is in religieuze vorming en opvoeding van jongeren: van harte uitgenodigd!

Spreker

Dit webinar wordt verzorgd door dr. Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat (onderwijsadviseur bij Driestar educatief) die op 3 december jl. haar proefschrift verdedigde.

Inhoud webinar  

Een belangrijke bevinding van het onderzoek van Anne-Marije is dat reformatorische jongeren ruimte nodig hebben om een eigen weg te vinden in hun religieuze identiteitsontwikkeling. Wat houdt dat in? En wie zijn die reformatorische opgevoede jongvolwassenen: hoe denken en leven ze? En hoe hebben zij zich ontwikkeld tot wie ze nu zijn? Welke invloed heeft de (reformatorische) omgeving gehad op hun religieuze identiteitsontwikkeling en hoe waarderen zij die invloed? Hebben zij geëxploreerd en op welke manier? En hoe kunnen we gevoelens van niet goed genoeg zijn die jongeren hebben precies duiden?

Anne-Marije gaat in op deze vragen en bediscussieert wat de antwoorden op deze vragen betekenen voor huidige praktijken van geloofsopvoeding in gezin, school en kerk. In het webinar staat het perspectief van de geïnterviewde jongvolwassenen centraal. Anne-Marije brengt dit perspectief in gesprek met ontwikkelingspsychologische en godsdienstpedagogische perspectieven op religieuze vorming.

Denk mee!

Tijdens de webinar is er ruimte om via de chat te reageren en vragen te stellen. We kijken uit naar je deelname!   

>>klik hier om je aan te melden voor dit gratis webinar

Meer nieuws