De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep 20 februari 2020

‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

Ruim 400 leerkrachten van bijna 200 scholen hebben uitgebreid hun mening gegeven over de methode Wonderlijk gemaakt. Zo’n hoge respons op een digitale vragenlijst geeft aan dat leerkrachten belang hechten aan seksuele vorming op de basisschool en dat zij bij willen dragen aan de herziening van de methode. Alle invullers: hartelijk bedankt!

Respons leerkrachten

De respondenten laten het volgende beeld zien: Bijna alle leerkrachten geven alle lessen die voor hun groep op het programma staan. Zij zijn hierover tevreden en vinden dat de lessen behouden moeten blijven. Het komt maar heel weinig voor dat de lessen van de methode niet worden gegeven. Leerkrachten vinden dat de methode voldoende ruimte geeft om de lessen aan te passen. Uit de aanvullende opmerkingen blijkt dat ze dit ook veelvuldig doen. Want gebruikers blijken verschillend te denken over de verschillende thema’s. Waar de één vindt dat sommige thema’s niet binnen de school passen, vindt de ander dat de methode juist te weinig onderwerpen aanbiedt. Waar de één blij is met de christelijke handreikingen, vindt de ander die te strikt en sturend.

Herziening

De herziening moet volgens de ondervraagde leerkrachten gericht zijn op:
 • het actualiseren van de methode (gebruikte voorbeelden en foto’s)
 • het digitaliseren van materiaal (aanbod van voldoende bruikbaar beeldmateriaal)
 • het beter aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen (social media, lhtb, echtscheiding)

Respons ouders

Een vergelijkbare vragenlijst die onder ouders is uitgezet, laat zien dat ouders de lessen Wonderlijk gemaakt zien als een goede aanvulling op de opvoeding thuis. Zowel leerkrachten als ouders vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt aan een goede samenwerking op het gebied van seksuele vorming op de basisschool. Van beide kanten kwam de suggestie om te voorzien in werkbladen. Deze kan een kind vervolgens mee naar huis nemen, zodat ouders geholpen worden om er ook thuis over door te praten.
 
De resultaten van dit onderzoek worden ook gebruikt voor het aanvragen van de erkenning in het kader van de ‘Gezonde School’.

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Annemarie Veenstra. Meer weten over de methode Wonderlijk gemaakt? Neem dan contact op met Elly van der Gouwe.

Podcast

Elly van der Gouwe zat onlangs ook bij de vierde aflevering van de Reformatorisch Dagblad-podcast ”Bij ons thuis”. Hier sprak ze met redacteur Evert Barten over seksuele vorming.

Meer nieuws

  • Gratis online training 'Mediawijsheid op school'

   Volg op 14 april de gratis online training ‘Mediawijsheid op school’ over vorming en weerbaarheid van leerlingen. Meld je aan op onze website.

  • Help, volgend schooljaar heb ik een dyslect in mijn klas!

   “Help, volgend schooljaar heb ik een dyslect in mijn klas!” zegt u wellicht niet tegen uw collega’s, maar kunt u wel denken. In Nederland is 3 tot 5 procent van de leerlingen dyslectisch. De kans dat u 1 of meerdere leerlingen met dyslexie in de klas heeft, is dus erg groot. Maar hoe kunt u een kind met dyslexie het beste ondersteunen en wat is officieel toegestaan? De volgende cursusavond zal u daar meer informatie over geven.

  • Het coronavirus: update

   Driestar educatief volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen als dat nodig is. Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD.

  • Rekenen met kleuters

   Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Rekenen/wiskunde zit verborgen in alledaagse activiteiten en in spel. Dat biedt de hele dag kansen om met rekenen bezig te zijn! Hoe is het met jullie rekenonderwijs in de onderbouw?

  • Boeken ter ere van ons jubileumjaar

   het magazine over Driestar 75 en recent de verhalenbundel. Daarnaast hebben we ook een speciale jubileumactie voor het boek 'Bidden met de schrift'. Bestel de boeken eenvoudig in onze webwinkel!