De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen 3 november 2022

In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?

Didactische Diamant
Tijdens de masterclass heeft Piet Murre samen met docenten van de vakgroepen wiskunde, natuurkunde en de docententeams in Staphorst gezocht naar mogelijkheden om hun ‘gewone lessen’ te herontwerpen en beter aan te laten sluiten op een diepgaande christelijke onderwijspraktijk. Hierbij gebruikte hij de Didactische Diamant waarin inzichten uit de lespraktijk, publicaties en onderzoek zijn samengebracht in zeven ontwerpprincipes.
 
Omslag in denken
De masterclass zorgde voor een omslag in het denken bij sommige deelnemers: zij dachten bij ‘christelijk lesgeven’ en ‘identiteit’ vooral nog aan het toevoegen van iets extra’s aan hun lessen, zoals Bijbelteksten of expliciete devotionele noties. Zij leerden dat het niet gaat niet om een extraatje, maar om relatief kleine aanpassingen en aanvullingen, die echter een hele les van kleur laten veranderen.
 
Masterclass
Hendrie Drost (SG Pieter Zandt): “Piet Murre heeft ons tijdens de masterclass meegenomen in de theorie en lespraktijk m.b.v. de zeven vakgerelateerde ontwerpprincipes van de Didactische Diamant. De masterclass kenmerkt zich door veelvuldige interactie. Collega’s reageerden enthousiast en hebben een serie aan handvatten meegekregen om vaklessen te kunnen geven vanuit christelijk perspectief. Dit smaakt naar meer en hopelijk volgt er een vervolg op deze uitstekende masterclass.”
 
Wil je meer weten over de masterclass De christelijke vakles of heb je voor jouw school interesse in een masterclass, neem dan contact op met Henk Vermeulen.
 

Meer nieuws

    • Jan Kloosterman nieuwe bestuurder Driestar educatief

      Jan Kloosterman is benoemd als bestuurder van Driestar educatief. In het college van bestuur ontstond door het aanstaande terugtreden van Rens Rottier een vacature. Met ingang van 1 februari 2023 vormen Jan Kloosterman en Robert Zoutendijk gezamenlijk het college van bestuur.