Een 6- voor de docent? 29 januari 2016 Door Elsbeth Visser

Op woensdagavond 27 januari zond Zembla een documentaire uit met de titel '6- voor de leraar' over werkdruk in het basisonderwijs. In haar blog komt onderwijsadviseur Elsbeth Visser op voor de leraar.

In deze documentaire onderzoekt Zembla de werkdruk onder leraren en de gevolgen voor het onderwijs. Nergens krijgen zoveel mensen een burn-out als in het onderwijs: één op de vijf leraren! Het frustrerende van deze werkdruk is dat door buitenstaanders altijd gezegd wordt dat de werkdruk van docenten ‘tussen de oren zit’, het wordt afgedaan als ‘beleefde werkdruk’.

Momenteel wordt een grootschalig onderzoek gedaan naar werkdruk onder leraren. De eerste resultaten wijzen uit dat docenten gemiddeld 24 uur per maand overwerken. De eerste oorzaak van deze werkdruk ligt in het docententekort. Om de werkdruk naar beneden te kunnen bijstellen zouden 9000 extra hele banen nodig zijn. Het probleem is echter dat we al een tekort hebben.

Een tweede oorzaak die genoemd wordt door de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, is dat leerkrachten veel te veel taken krijgen buiten het lesgeven om. Zij stelt dat op alle problemen die we in de maatschappij tegenkomen (denk aan overgewicht, radicalisering, loverboys e.d.) er in de regel één Pavlov-reactie volgt: “Dat is de taak van het onderwijs”. Van docenten wordt verwacht dat ze alle problemen oplossen, naast de lesgevende taak die ze hebben.

Een derde oorzaak die genoemd wordt, ligt in de grootte van de klassen. In zogenaamde ‘plofklassen’ zitten soms wel 36 leerlingen. Een hopeloze situatie, zou je zeggen.

Maar gelukkig, gelukkig had de overheid bijna een miljard euro beschikbaar gesteld in 2014. En dat geld zou bij de docent terechtkomen! Maar wat blijkt? Het geld is door de overheid aan scholen gegeven, zonder te vragen wat men ermee gaat doen. En wat blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie? De meeste scholen hebben het geld op de bank gezet. Voor later. Of inmiddels uitgegeven aan andere zaken. En de overheid? De overheid gaat nu weer onderzoek doen wat er met het geld gebeurd is en hoe dit zo kon gebeuren. En laat me raden, dat kost weer een hoop geld.
Kortom: volgens mij zijn de docenten niet degenen die een 6- verdienen.

Bekijk hieronder een fragment uit de documentaire. Voor de volledige documentaire, klik hier