Cursus Van pesten naar samenwerken

Als een school wil bereiken dat er niet of nauwelijks gepest wordt, is de meest effectieve wijze vaak om schoolbreed te zorgen voor een vriendelijke, veilige en ondersteunende sfeer. Daarvoor moeten gerichte stappen worden ondernomen. 

Kosten: €1170,- (maximaal 25 personen)
Uren (sbu): 3
Locatie: op locatie

Route
W.C. (Lydia) Visser-Lammers

Orthopedagoog-generalist
BIG: 09927350031

Telefoon:
0182-760521 0182-760521
LinkedIn:


Driestar onderwijsadvies helpt de school om op oplossingsgerichte wijze hieraan te werken. Tijdens deze cursus wordt ontdekt wat al goed aangepakt wordt, waarna kan worden vastgesteld welke specifieke situaties voor verbetering vatbaar zijn. De cursus is bedoeld voor schoolteams. Ook is het mogelijk om daarnaast een ouderavond te organiseren rondom dit thema.

Voorafgaand aan de cursus wordt een intakegesprek gevoerd, waarin aangegeven kan worden wat het huidige beleid is rondom pesten, en welke vragen en problemen er leven. De cursus bestaat uit twee dagdelen van twee uur. Het is mogelijk om de cursus uit te breiden naar meerdere dagdelen, zodat ook ingegaan kan worden op het evalueren van de aanpak en het borgen van de aanpak binnen de school. Dit zal in de intake naar voren komen. 

Doelgroep

De doelgroep van deze cursus zijn teams, ib- er of leerkrachten

Inhoud

Op verschillende niveaus (schoolniveau, groepsniveau en niveau van supportgroep en individuele leerling) wordt aan scholen een handvat gegeven om te zorgen voor een school waarin een vriendelijk, veilige en ondersteunende sfeer heerst.  Pestgedrag wordt omgezet naar positief en betrokken gedrag in de groep. (Mede)eigenaarschap van een kind speelt een belangrijke rol in de methode.
 
In principe is dit de inhoudelijke opzet van het dagdeel (3 uur exclusief pauze).
  1. Inleiding op het onderwerp.
  2. Professionele ontwikkeling op teamniveau. De leerkracht is rolmodel. Uitgangspunt is de gewenste situatie.
  3. Werken in de klas: Succesvol lesgeven en leren kan pesten verminderen zonder dat er expliciet aandacht aan hoeft te worden besteed, oplossingsgerichte anti-pestdiscussies en meer doen van wat werkt.
  4. Werken met support groepen.

Opzet

1 of 2 bijeenkomsten op locatie. Dit is afhankelijk van de vraag. Er kan maatwerk geleverd worden.

Meer informatie en aanvragen

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lydia Visser.