Cursus Overblijven voor overblijfouders

Deze overblijfcursus geeft informatie aan overblijfouders, zodat zij in staat zijn om op een deskundige wijze het overblijven te organiseren en de kinderen op een pedagogisch verantwoorde wijze te begeleiden bij het eten en het spelen.
 

Kosten: € 1.330,00
Uren (sbu): 8
Locatie: Op locatie

Route
C.J. (CorJohn) van der Beek

Onderwijsadviseur

Telefoon:
0182-760744 0182-760744
LinkedIn:


In deze cursus van twee dagdelen wordt gewerkt aan de vaardigheden van overblijfouders, zodat zij in staat zijn om op een deskundige wijze het overblijven te organiseren, en de kinderen op een pedagogisch verantwoorde wijze te begeleiden bij het eten en het spelen.

De onderwerpen die in deze cursus voor overblijven aan de orde komen zijn onder andere:

  • juridische aspecten;
  • verhouding leraar-overblijfkracht;
  • eten en drinken;
  • bidden en bijbellezen;
  • pleinwacht en binnen blijven;
  • gedrag en regels;
  • specifieke aanpak bij leerlingen uit onder- of bovenbouw;
  • groepsaanpak en communicatie.
Deze onderwerpen worden zoveel mogelijk praktisch ingevuld en met behulp van verschillende werkvormen aan de orde gesteld.

Aan het einde van de training ontvangt elke deelnemer een certificaat.