Hoe werkt de SLIM-scan?

De SLIM-scan bestaat uit drie delen: 

  1. de scan die je (samen) invult; 
  2. het (begeleide) teamgesprek waarin we samen nagaan welke beweging jullie willen maken; 
  3. het advies wat daaruit volgt.


Je vult de SLIM-scan in voor de huidige situatie, maar ook voor je ideaal, de toekomst: hoe jij wilt dat het onderwijs er op je school komt uit te zien. Op het continuĆ¼m ‘eigenaarschap’ maak je een keuze tussen enerzijds de docent en anderzijds de leerling. Een tussenpositie kan natuurlijk ook. Nadat je je keuze hebt gemaakt, heb je ook de keuze om je ideaal in te vullen: hoe wil je dat het onderwijs er in de toekomst op jouw school uitziet? Op basis hiervan voer je het gesprek met je team. Dit kan op schoolniveau, maar ook op bouwniveau. 

We brengen de huidige situatie op jouw school in kaart aan de hand van de volgende thema’s: 

  • Flexibilisering (online didactiek, differentiĆ«ren ) 
  • Werken met leerdoelen ( formatief toetsen, begeleiding op het werken met leerdoelen) 
  • Eigenaarschap van docent en leerling ( leercoach, rollen van de leraar) 
  • Vorming (Sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid (Zien! VO, relatie ouders), relatie ouders. Medewerkers en leerlingen ) 

Aan de hand van de uitkomsten maken we een routekaart voor de stappen die jij en je team willen zetten, en begeleiden we je bij het maken van die beweging.  

Houdt dit vraagstuk jou ook bezig, en wil je weten wat dit betekent voor jouw school? Neem dan contact met ons op!