Voortgang herziening Bronwijzer vmbo

Driestar onderwijsadvies is dit cursusjaar gestart met de herziening van Bronwijzer vmbo. Intussen zijn de eerste hoofdstukken voor feedback voorgelegd aan de collega’s die zich hebben aangemeld voor de meeleesgroep. Op deze pagina geven we ook jullie als Bronwijzer-gebruikers inzicht in de voortgang en is er de mogelijkheid feedback achter te laten.

Algemeen

We willen in juli 2017 de delen 1 van Bronwijzer KGT/Mavo en BB opleveren. De meeleesgroep voorziet het tekst- en werkboek van opmerkingen. Ben je nog geen lid van de meeleesgroep en wil je de resterende hoofdstukken van feedback voorzien? Meld je dan aan via info@bronwijzer.nl.

Verbeteringen herziene editie 

  • In de herziening werken we aan een beter onderscheid tussen de verschillende niveaus binnen het vmbo.
  • De lopende teksten worden vanuit verschillende invalshoeken herschreven en geactualiseerd.
  • Wij versterken daarnaast de positie van de vijfde (identiteitsgebonden) paragraaf
  • Ook maken wij een nieuwe opzet voor de pagina’s ‘Meer weten?’ en ‘Begrippenlijst’. In de bijgevoegde vormgevingsconcepten is zichtbaar hoe dit er voor de KGT/Mavo versie uit komt te zien. (let op: het is niet de bedoeling om feedback op de inhoud van de teksten te geven…). De BB-versie kent een soortgelijke opzet, maar wijkt af op het onderdeel verdieping. Bij de BB-versie wordt in plaats van een verdieping een korte samenvatting aan het eind van iedere paragraaf geboden.
  • In het werkboek ligt de focus, zoals afgesproken in het leermiddelontwerp (LMO), op de inzichtvragen en vaardigheden.
  • Het werkboek is net als in het verleden bedoeld als gebruiksmateriaal, waar de leerlingen direct in kunnen schrijven.


Redactielid Marga de Jong was afwezig tijdens de opname.

Download

Digitale ondersteuning

Zoals in het LMO en tijdens de veldraadpleging in januari 2016 aangegeven worden kennisvragen (gericht op reproductie van de leerstof/feiten) uit het werkboek gehaald en digitaal via de Bronwijzer-applicatie aangeboden. Daarnaast bieden we bij de paragrafen kennisvragen als downloads aan die docenten eventueel kunnen printen voor leerlingen. Bij de paragrafen 1 tot en met 4 (de doorlopende leerlijn van de methode) worden in de Bronwijzer-applicatie digitale opdrachten aangeboden die gericht zijn op het verwerken en zich eigen maken van de leerstof door de leerlingen. Daarnaast worden hier verrijkende en verdiepende opdrachten met afbeeldingen, animaties en filmpjes aan toegevoegd. Hierbij vinden een aantal innovaties plaats ten opzichte van de huidige versie van de Bronwijzer-applicatie. De Bronwijzer-applicatie maakt het mogelijk om op individueel niveau te differentiëren tussen leerlingen en klassen. Leerlingen krijgen directe feedback op hun antwoorden zodat het hen stimuleert bij het leren. Docenten en leerlingen hebben inzage in hun resultaten en voortgang. Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening over de verbeteringen die er mogelijk zijn ten opzichte van de huidige versie van de Bronwijzer-applicatie! Laat je het ons weten?

Themakaternen

Aanvullend bij de methode wil Driestar onderwijsadvies enkele vakoverstijgende themakaternen aanbieden. Deze katernen zijn geschikt om bijvoorbeeld in te zetten in thema-, projectwerken of als modules binnen clustervakken (bijvoorbeeld M&M binnen de basis-beroepsgerichte leerweg). Uiteraard is het gebruik hiervan vrijwillig. In de bijgevoegde notitie tref je een nadere onderbouwing en allereerste denkrichting aan. Dit is het moment om jouw ideeën, visie, wensen met ons te delen! Laat je ons weten wat je ervan vind?Download

Feedback

Wij hopen met de bovenstaande informatie meer inzicht te hebben gegeven in de voortgang van de herziening.
Jullie feedback is voor ons erg waardevol. Graag nodigen we je uit om onderaan deze pagina te reageren. Wij horen graag hoe je over de bovenstaande koers denkt!  We zijn met name benieuwd naar het volgende:
  1. Wat vind je van het vormgevingsconcept?
  2. Wat wil je ons meegeven ten aanzien van het doorontwikkelen van de Bronwijzer-applicatie?
  3. Wat zijn je ideeën en wensen met betrekking tot de Bronwijzerkaternen?