Aanpak

Driestar onderwijsadvies ondersteunt scholen bij oudercommunicatie. Goede wederzijdse communicatie is namelijk een belangrijk onderdeel van een optimale samenwerking tussen ouders en school. 

Op professionele wijze met ouders spreken is niet altijd gemakkelijk. Terwijl we weten dat een open communicatie tussen school en ouders van belang is voor de ontwikkeling van de leerling. In onze communicatie nemen we altijd onszelf mee. Onze ideeën, eigen ervaringen, eventuele aannames. We hebben ook te maken met de ander en deze neemt ook zichzelf mee. Het erkennen dat in de communicatie een ieder voorzien wil worden in zijn basisbehoeften is een goede start. Inzicht krijgen in algemene communicatieprincipes, acceptatieprocessen bij ouders herkennen, werken aan je leerkrachtcompetenties, stellen van de juiste vragen zijn onderdelen om communicatie professioneel en samenbindend te laten zijn.
 
Ben je van mening dat in jullie school de samenwerking optimaler kan en dat communicatie daar een rol in speelt? Dan bieden wij je het volgende aan:

 • Training oudercommunicatie
  Tijdens de eerste bijeenkomst starten we met het beeld van de ideale ouder en welke houding dit van de leerkracht vraagt. Vervolgens komt een stuk theorie aan bod: wat is communicatie, uit welke facetten bestaat het, welke gesprekstechnieken zijn er en welke kun je goed inzetten?
  Daarna zoomen we in op communicatie met ouders, kennis over en handvatten om gewone gesprekken effectiever te maken en moeilijke gesprekken tot een goed einde te brengen. Met communicatieoefeningen, beeldmateriaal en geschetste casussen brengen we theorie en praktijk bij elkaar. We sluiten de training sluit af met een beschrijving van een gevoerd oudergesprek, die gebruikt zal worden in de tweede bijeenkomst. Eventueel kan de externe communicatie aan de orde komen.

  Tijdens de tweede bijeenkomst staat de praktijk centraal. Communicatieoefeningen en meegebrachte casussen oefenen we met een trainingsacteur. Bij elke de casus wordt de theorie uit de eerste bijeenkomst betrokken. Zo wordt de praktijk weer aan de theorie gekoppeld.
   
  Aan het einde van deze twee trainingen zal de communicatie effectiever en professioneler gevoerd worden. Met ouders en ook met elkaar! 
   
  Uiteraard kunnen we op aanvraag de training(en) aanpassen.