Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs.
 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, zich meer welbevinden en betere resultaten halen op school wanneer hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het gestalte geven aan de identiteit van de school en christelijke opvoeding is heldere communicatie en samenwerking met ouders essentieel.
Beginsituatie bepalen, visie ontwikkelen, effectief communiceren, samenwerken rond opvoeding en leren en vormgeven van ouderparticipatie zijn onderdelen van een integrale aanpak om te komen tot een betere ouderbetrokkenheid. Het behalen van het certificaat ‘Samen met ouders’ (onder auspiciën van Edventure) kan een bekroning zijn voor hard werken aan ouderbetrokkenheid.
G.J. (Gerben) Heldoorn

Manager onderwijsadvies

Telefoon:
0182-540369 0182-540369
LinkedIn:
Twitter:

Nieuws

 • Samen nadenken, elkaar helpen, wijze raad geven tijdens een Genemuidense opvoedkring

  “Opvoeden gaat met vallen en opstaan. En daarom is het zo belangrijk om elkaar, als ouders, tot steun te zijn.” Een moeder die in Genemuiden een opvoedkring van Driestar onderwijsadvies volgde deelt haar ervaringen.

 • Symposium Kind en Geloof

  Welkom op het symposium ‘Van hart tot hart...’ dat op 6 oktober 2017 georganiseerd wordt in Gouda. Het symposium gaat over het brengen van Gods Woord bij het kinderhart door luisteren, spreken, zingen en bidden. Het is bedoeld voor leerkrachten, ouders en ambtsdragers.

 • Master Passend meesterschap van start

  Sinds de invoering van het passend onderwijs is er een groeiende vraag naar goed opgeleide leraren die maatwerk kunnen leveren binnen de groeiende diversiteit in het basisonderwijs. Met de nieuwe tweejarige opleiding master Passend meesterschap worden leraren toegerust om vanuit een gefundeerde visie op onderwijs professioneel met complexe situaties in de klas te kunnen omgaan.

Lees meer nieuws ›

Blogs

  Bekijk alle blogs ›