Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs.
 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, zich meer welbevinden en betere resultaten halen op school wanneer hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het gestalte geven aan de identiteit van de school en christelijke opvoeding is heldere communicatie en samenwerking met ouders essentieel.
Beginsituatie bepalen, visie ontwikkelen, effectief communiceren, samenwerken rond opvoeding en leren en vormgeven van ouderparticipatie zijn onderdelen van een integrale aanpak om te komen tot een betere ouderbetrokkenheid. Het behalen van het certificaat ‘Samen met ouders’ (onder auspiciën van Edventure) kan een bekroning zijn voor hard werken aan ouderbetrokkenheid.
N (Mirelle) de Lange

onderwijsadviseur

Telefoon:
0182-540383 0182-540383

Nieuws

 • Ouderbetrokkenheid: hoe kun je Parro inzetten als je werkt aan sociaal-emotioneel functioneren?

  Je werkt al enige tijd op je school met het expertsysteem Zien!. Daarmee breng je het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, én krijg je veel tips hoe je dit kunt versterken. Maar naast de aanpak van jou als leerkracht, is ook de ouderbetrokkenheid van belang. Lees hier in dit artikel meer over.

 • ROV congres: “Ouders Verbinden!?”

  Ouders en opvoeders zijn welkom op het vierde ROV congres op donderdag 8 november. Aan de hand van een interessant lezingenprogramma en verschillende workshops wordt er gesproken over het thema ‘Ouders verbinden?!’.

 • Geurige aftrap van de campagne Samen zijn wij school

  De campagne 'Samen zijn wij school' is op 11 september afgetrapt op het Plein in Den Haag onder toeziend oog van politici. Een initiatief voor een betere samenwerking tussen ouders en leraren.

Lees meer nieuws ›

Blogs

  Bekijk alle blogs ›