Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs.
 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, zich meer welbevinden en betere resultaten halen op school wanneer hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het gestalte geven aan de identiteit van de school en christelijke opvoeding is heldere communicatie en samenwerking met ouders essentieel.
Beginsituatie bepalen, visie ontwikkelen, effectief communiceren, samenwerken rond opvoeding en leren en vormgeven van ouderparticipatie zijn onderdelen van een integrale aanpak om te komen tot een betere ouderbetrokkenheid. Het behalen van het certificaat ‘Samen met ouders’ (onder auspiciën van Edventure) kan een bekroning zijn voor hard werken aan ouderbetrokkenheid.
L.J. (Laura) Zwoferink

Onderwijsadviseur vve

Telefoon:
0182-760703 0182-760703
LinkedIn:

Nieuws

 • Master Passend meesterschap van start

  Sinds de invoering van het passend onderwijs is er een groeiende vraag naar goed opgeleide leraren die maatwerk kunnen leveren binnen de groeiende diversiteit in het basisonderwijs. Met de nieuwe tweejarige opleiding master Passend meesterschap worden leraren toegerust om vanuit een gefundeerde visie op onderwijs professioneel met complexe situaties in de klas te kunnen omgaan.

 • Scholing voor ouders die overblijven en/of pleinwacht lopen

  Minimaal de helft van de overblijfkrachten en/of pleinwachten dient geschoold te zijn. Veel schoolbesturen zijn zich niet bewust van deze verplichtstelling. Driestar onderwijsadvies biedt scholing op maat voor overblijfkrachten en/of pleinwachten.

 • Derde ROV congres 'Samen Opvoeden?!' belicht vanuit kerk, gezin en school

  Op 6 april organiseert de Reformatorische Oudervereniging (ROV) haar derde congres. Het thema tijdens deze dag is ‘Samen Opvoeden?!’ belicht vanuit kerk, gezin en school.

Lees meer nieuws ›

Blogs

  Bekijk alle blogs ›