Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs.
 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, hun welbevinden verbetert en zij betere resultaten halen op school wanneer hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het gestalte geven aan de identiteit van de school en christelijke opvoeding is heldere communicatie en samenwerking met ouders essentieel. Beginsituatie bepalen, visie ontwikkelen, effectief communiceren, samenwerken rond opvoeding en leren en vormgeven van ouderparticipatie zijn onderdelen van een integrale aanpak om te komen tot een betere ouderbetrokkenheid.
A.C. (Alette) Pouwelse

Onderwijsadviseur

Telefoon:
0182-760376 0182-760376
LinkedIn:

Nieuws

  • Ouderbetrokkenheid in coronatijd

    Driestar educatief en de Reformatorische Oudervereniging (ROV) werken nauw samen met elkaar. We vinden een goede oudercommunicatie en transparantie over en weer belangrijk – juist ook in deze coronatijd!

  • Effecten van afstandsonderwijs - kwalitatief onderzoek op jouw school

    Tijdens de periode van afstandsonderwijs zijn ouders intensiever betrokken geweest bij het onderwijs, omdat ze veelal hun kinderen thuis moesten begeleiden. Van leerlingen werden andere vaardigheden verwacht dan gebruikelijk. Het onderwijs was op afstand, dat betekende een grotere mate van zelfstandigheid en meer afhankelijkheid van de ouder/verzorger. Hoe het thuis gegaan is, hoe er geleerd is, wat er goed ging en wat niet, is waardevolle input die je als leerkracht en school kan helpen om beter onderwijs op maat te bieden.

  • Download de gratis handreiking ‘In gesprek blijven met kinderen en ouders’

    Onderwijs op afstand: het doet iets met kinderen en hun ouders. Hoe kom je erachter hoe het nu echt met ze gaat? Hoe communiceer je met ouders die nu voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het onderwijs? En hoe kun je toch aan een fijn groepsgevoel blijven werken? Download onze handreiking met tips, voorbeeldvragen en valkuilen.

Lees meer nieuws ›