Executieve functies

Dat meisje dat maar niet aan het werk gaat. Die jongen die meestal vergeet zijn huiswerk op tijd te maken. Dat groepje leerlingen wat altijd nog even moet vragen wat ook al weer de opdracht was. Die jongen die van het één op het andere moment driftig kan worden. Allemaal voorbeelden die je vanuit de praktijk van elke dag herkent en moeiteloos kunt aanvullen.

Een gerichte aanpak is in deze situaties belangrijk. Executieve functies worden ook wel de dirigent in ons brein genoemd dat zorgt voor aansturing en controle op ons doen en laten. Deze zijn ook bepalend voor een groot deel van het gedrag, de persoonlijke ontwikkeling en het schoolsucces. Reden genoeg om je hier als leerkracht van bewust te zijn en je handelen op af te stemmen. Driestar educatief heeft kennis en ervaring in huis om jou hierbij te helpen.

Ons aanbod richt zich op de hele basisschool. Na een gezamenlijke, eerste studiemiddag richten we ons apart op het jonge kind en het oude kind. Daarnaast krijg je handelingsadviezen voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, ASS, of gedrag dat hoort bij AD(H)D.

Neem contact op met Martijn Schumacher om jullie vraag en ons aanbod op elkaar af te stemmen.