Een krachtige instructie met actieve leerlingen

Stel je voor: je wilt betrokken leerlingen tijdens de les en de verwerking. Je weet hoe je leerlingen met behulp van een actieve werkhouding bij de les kunt houden. Hiervoor gebruik je de methodes als een hulpmiddel, maar hebt genoeg vaardigheden in huis om deze methode af en toe eens los te laten. De differentiatiee bied je niet aan op basis van een toets die een paar weken geleden is afgenomen. De les zelf geeft jou als leerkracht inzicht wie er nog verdiepende of verlengde instructie nodig heeft. De leerlingen weten aan het begin van de les wat ze gaan leren; samen met hen reflecteer je hier op. Als team hebben jullie een rode draad wat betreft de werkafspraken over de leerkracht- en leerlingvaardigheden. Dankzij deze rode draad is er gelukkig wel ruimte voor de professionele eigenheid van iedere leerkracht.  

Is bovenstaande beschrijving iets wat je graag wilt zien in je klas? Zijn de thema’s zoals betrokkenheid, actieve werkhouding bij de leerlingen, werken aan de leerkrachtvaardigheden, het vergroten van eigenaarschap thema’s waar je als school verder mee wilt? Wij gaan samen met jou aan de slag om dit voor elkaar te krijgen.

Modellen, zoals het (Expliciete) Directe Instructiemodel, kan een hulpmiddel zijn om hier aan te werken. Tegelijkertijd weten we dat modellen niet werken, maar mensen wel. Het is een middel dat je als leerkracht kunt gebruiken en toepassen.

Werken aan ontwikkeling werkt het beste wanneer we dit doen op een manier die bij jouw school past. We hebben hiervoor vier passende routes ontwikkelt die je hieronder in het uitklapmenu vindt. Samen met het team brengen we in kaart waar de school op dit moment staat en wat een gewenste vervolgsstap is. Eén van de onderstaande routes gaat helpen dit praktisch in te richten.

Begin met een nulmeting

Iedere route begint met een nulmeting. Vooraf brengen we in kaart waarom je wilt werken aan het verbeteren van je instructievaardigheden. We bespreken waar je goed in bent en noteren belangrijke observatiepunten. Vervolgens zullen we gezamenlijk op zoek gaan naar vervolgstappen om je instructievaardigheden te verbeteren. Als uit de nulmeting blijkt dat ook de betrokkenheid van leerlingen vergroot kan worden, zullen we ook daarvoor een plan van aanpak maken. Dit kan op individueel of op teamniveau. De uitkomsten van deze nulmeting geven belangrijke input voor de keuze van de vervolgroute.

Aan het begin van het traject wordt er een stuurgroep binnen de school aangewezen. Zij zijn het contact voor de onderwijsadviseur. Tegelijkertijd houden zij de schoolontwikkeling in de gaten en zijn de ‘sparring partners’ van hun collega’s. Leden uit de stuurgroep gaan ook mee tijdens de klassenbezoeken. Tijdens het afleggen van de verschillende routes zal er geregeld contact zijn tussen de stuurgroep en de adviseur.
 
 • Route 1: Inspiratiemoment

  Wil je kennismaken met de onderdelen van een goede, effectieve instructie
  waarbij we het Expliciete Directe Instructiemodel als een handvat zien? Tijdens een inspiratiemoment van één dagdeel zullen we theorie en de schoolpraktijk met elkaar verbinden.
   

 • Route 2: Inspiratiemoment en klassenbezoeken
  Hoe waardenvol een inspiratiemoment ook kan zijn, uiteindelijk moet het in de klas gaan gebeuren. Deze route zorgt voor verbinding tussen theorie en de zichtbare praktijk in de klas. Aan het einde van het inspiratiemoment worden er werkafspraken gemaakt. Tijdens het klassenbezoek en nagesprek kan de leerkracht laten zien en horen hoe zijn of haar ontwikkeling is gegaan.
   
 • Route 3: Twee inspiratiemomenten en twee klassenbezoeken
  Deze route zorgt voor een extra verdieping en meer koppelingen tussen theorie en praktijk. Na de eerste inspiratiebijeenkomst en de eerste ronde klassenbezoeken, zorgen we tijdens de tweede inspiratiebijeenkomst voor een verdieping. Dit kan naar aanleiding van een vooraf bepaald onderwerp. Ook de bevindingen uit de klassenbezoeken kunnen dienen als input voor deze bijeenkomst.  Tijdens de tweede ronde klassenbezoeken kan de leerkracht zijn eigen ontwikkeling weer laten zien en toelichten. Deze route biedt veel mogelijkheden voor een goede borging in de onderwijssituatie.
   
 • Route 4: meerdere inspiratiebijeenkomsten en klassenbezoeken
  Deze route is een meerjarige route. Deze kenmerkt zich door verschillende inspiratiebijeenkomsten en klassenbezoeken. Door de terugkerende terugkoppeling tijdens de studiemomenten blijft de persoonlijke én de schoolontwikkeling gewaarborgd. Deze meerjarige route biedt een goede gelegenheid intensief te werken aan het vergroten van de leerkrachtvaardigheden op het gebied van instructie.