Passend onderwijs

Om leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte passend te begeleiden moet jij als leerkracht stevig in je schoenen staan. Je moet om kunnen gaan met diversiteit in de klas en weten hoe voor iedere leerling het onderwijs het beste kan worden ingericht.

Driestar onderwijsadvies wil er voor jou zijn. Jij bent de spil die samen met collega’s, leidinggevenden, ouders en zorginstanties het onderwijs daadwerkelijk passend moet maken. Binnen ons lectoraat Passend leraarschap bouwen we aan veel kennis en expertise en de toepassing daarvan in de praktijk doen we samen met jou in de klas.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen verdienen het om begrepen te worden.

Lees meer >

Groepsdynamica

In een positieve groep hebben leerlingen ruimte om te leren.

Lees meer >

Sociale veiligheid

Wij zien het als een Bijbelse opdracht om de school als veilige leer- en leefplek te creƫren.

Lees meer >

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs.
 

Lees meer >

Didactisch vakmanschap

Het didactisch vakmanschap van de leerkracht is de basis voor onderwijs van hoge kwaliteit. 

Lees meer >