Passend onderwijs

bekwamen in het bieden van goed onderwijs aan een diverse groep leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Jij kunt voor leerlingen het verschil maken door ieder kind het gevoel te geven dat je gelooft in ontwikkeling. Je onderwijs kan daarop worden ingericht. 

Driestar onderwijsadvies denkt graag met je mee. Jij bent degene die het onderwijs samen met collega’s, leidinggevenden, ouders en zorginstanties daadwerkelijk passender kan maken. We ondersteunen je graag met kennis, expertise en good practices vanuit ons onderzoekscentrum. Onze lector inclusieve klassen draagt hieraan bij door samen met scholen ontwikkelingstrajecten op te zetten rondom passend onderwijs. Jullie dagelijks praktijk staat daarbij centraal. Samen ontwikkelen we trajecten op maat die helpen om je onderwijs meer passend te krijgen. 

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen verdienen het om begrepen te worden.

Lees meer >

Groepsdynamica

In een positieve groep hebben leerlingen ruimte om te leren.

Lees meer >

Sociale veiligheid

Wij zien het als een Bijbelse opdracht om de school als veilige leer- en leefplek te creƫren.

Lees meer >

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs.
 

Lees meer >

Didactisch vakmanschap

Het didactisch vakmanschap van de leerkracht is de basis voor onderwijs van hoge kwaliteit. 

Lees meer >